Hakutulokset: portfolio

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op [sivu]

Career Planning and Portfolio Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia urasuunnitteluun ja portfolion käyttöön osaamisen ja itsearvioinnin dokumentoinnin välineenä. Osaamistavoiteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) tunnistaa senhetkiset kiinnostuksensa, vahvuutensa, arvonsa…

ePortfolio-palvelu [sivu]

Kyvyt.fi ePortfolio-palvelu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset työkalut oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa. Kyvyt.fi:n avulla voit luoda ja ylläpitää omaa ansioluetteloa sekä dokumentoida ja reflektoida omaa osaamistasi mm. keräämällä ja järjestelemällä…

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset [sivu]

…13.08.- 07.09.2018 Kevätlukukauden opetukseen 03.12.2018- 04.01.2019 Opetus lukuvuonna 2018-2019 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op Syyslukukausi 10.09.-28.10.2018 Kevätlukukausi 04.03.-28.04.2019 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op Syyslukukausi 22.10. -16.12.2018 Huom: Verkkokurssi! Kevätlukukausi 07.01.-10.03.2019…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 14.08. – 08.09.2017 [uutinen]

…sekä aikatauluihin. Kuvaukset löytyvät myös WebOodista. Sitova ilmoittautuminen WebOodissa 14.08- 08.09.2017 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op, 19.09.-29.10.2017 https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Portfolio.aspx Opintojakso soveltuu parhaiten kandidaattivaiheen opiskelijoille, toisesta opintovuodesta alkaen. 1130003 Työnhakuvalmennus 3…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 13.08.2018 – 07.09.2018 [uutinen]

…sekä aikatauluihin. Kuvaukset löytyvät myös WebOodista. Sitova ilmoittautuminen WebOodissa 13.08- 07.09.2018 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op, 10.09.-28.10.2018 https://kamu.uef.fi/student-book/1130006-urasuunnittelu-ja-portfolio-3-op/ Opintojakso soveltuu parhaiten kandidaattivaiheen opiskelijoille, toisesta opintovuodesta alkaen. 1130003 Työnhakuvalmennus 3…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…60 op Kieli- ja viestintäopinnot 14 op Opinto- ja urasuunnittelu 4 op o 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op o 2110039 HOPS 1 op o 2110041 Osaamisen tunnistaminen ja oppimisportfolio 2…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että opiskelijat…

1130003 Työnhakuvalmennus 3 op [sivu]

…oman perusportfolionsa. Opintojakson aikana hankitaan tietoa nykypäivän työmarkkinoista sekä Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden työllistymisestä, tutustutaan työnhakuprosessin eri vaiheisiin ja harjoitellaan työnhakua käytännössä mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Suoritustavat Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella etäopintoina…