Hakutulokset: portfolio

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op [sivu]

Career Planning and Portfolio Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia urasuunnitteluun ja portfolion käyttöön osaamisen ja itsearvioinnin dokumentoinnin välineenä. Osaamistavoiteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) tunnistaa senhetkiset kiinnostuksensa, vahvuutensa, arvonsa…

ePortfolio-palvelu [sivu]

Kyvyt.fi ePortfolio-palvelu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset työkalut oman portfolion rakentamiseen ja kehittämiseen verkossa. Kyvyt.fi:n avulla voit luoda ja ylläpitää omaa ansioluetteloa sekä dokumentoida ja reflektoida omaa osaamistasi mm. keräämällä ja järjestelemällä…

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset [sivu]

…01.08.- 08.09.2019 Kevätlukukauden opetukseen 02.12.2019 – 03.01.2020 Opetus lukuvuonna 2019-2020 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op Syyslukukausi 09.09.- 27.10.2019 Kevätlukukausi 02.03.- 29.04.2020 1130003 Työnhakuvalmennus 3 op Syyslukukausi 23.10.-15.12.2019 Kevätlukukausi 07.01.-01.03.2020…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 14.08. – 08.09.2017 [uutinen]

…sekä aikatauluihin. Kuvaukset löytyvät myös WebOodista. Sitova ilmoittautuminen WebOodissa 14.08- 08.09.2017 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op, 19.09.-29.10.2017 https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Portfolio.aspx Opintojakso soveltuu parhaiten kandidaattivaiheen opiskelijoille, toisesta opintovuodesta alkaen. 1130003 Työnhakuvalmennus 3…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 13.08.2018 – 07.09.2018 [uutinen]

…sekä aikatauluihin. Kuvaukset löytyvät myös WebOodista. Sitova ilmoittautuminen WebOodissa 13.08- 07.09.2018 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op, 10.09.-28.10.2018 https://kamu.uef.fi/student-book/1130006-urasuunnittelu-ja-portfolio-3-op/ Opintojakso soveltuu parhaiten kandidaattivaiheen opiskelijoille, toisesta opintovuodesta alkaen. 1130003 Työnhakuvalmennus 3…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että opiskelijat…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opiskelijan aloittaessa opintonsa. Farmaseuttivaiheen HOPSit laaditaan Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio -opintojakson yhteydessä. HOPS-ohjauksesta vastaavat ja yleistä opintoneuvontaa antavat koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen sekä opettajatuutorit. Yksittäistä opintojaksoa koskeviin kysymyksiin vastaavat opintojaksojen vastuuopettajat….

Aiempien opintojen hyväksiluku (AHOT) [sivu]

…ja tasoltaan vastaavan opintosuorituksen tai muun osaamisen perusteella. AHOT-näyttöjen avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa siten, että se voidaan arvioida. AHOT-näyttöä (esim. portfolio, haastattelu, testaus) käytetään, kun hyväksilukeminen korvaamismenettelyllä suoraan ei…