Search Results: sopimus

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

…ja suosittaa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden ja lisensiaatintutkimusten Open Access -julkaisemista. Väitöskirjat julkaistaan aina, ja Itä-Suomen yliopiston väitöskirjasarjassa julkaistavista väitöskirjoista tehdään julkaisusopimus. Pro gradu -tutkielman / syventävien opintojen opinnäytteiden julkaisemista koskevat… Continue Reading Opinnäytteet

Sopimus teoksen saattamisesta verkkokäyttöön [pdf]

FILO Sopimus teoksen saattamisesta verkkokäyttöön SOPIMUS TEOKSEN SAATTAMISESTA VERKKOKÄYTTÖÖN 1. SOPIJAOSAPUOLET Teoksen tekijä _________________________________________________________________ Arvo tai ammatti _________________________________________________________________ Osoite _________________________________________________________________ Tiedekunta ja laitos tiedekunta / _____________________________________________ Julkaisija Itä-Suomen yliopiston kirjasto… Continue Reading Sopimus teoksen saattamisesta verkkokäyttöön