Hakutulokset: tavoiteaika

Opintojen suoritusaika [sivu]

…lisensiaatti: viisi ja puoli lukuvuotta Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa (5 + 2 vuotta, poikkeuksena psykologian…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorit- Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 21 tamisen tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kolme lukuvuotta. Ylemmän korkea- koulututkinnon suorittamisen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorit- Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 23 tamisen tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kolme lukuvuotta. Ylemmän korkea- koulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on kasvatustieteellisellä alalla kaksi luku- vuotta. Opiskelijan…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…Opintojen suunnittelussa on erityi- sesti huomioitava alempaa korkeakoulututkintoa eli kandidaatin tutkintoa varten yli- opistolaissa annettu tavoiteaika eli kolme vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kaksi vuotta. HOPS…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on hu- manistisella alalla viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on humanistisella alalla kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoi- teaika kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…johtavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus suorittaa tut- kintonsa kahta lukuvuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Pel- kästään alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oikeus suorittaa tutkinto on yksi vuosi tavoiteaikaa pidempi. Pelkästään…