Hakutulokset: velvollisuus

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on velvollisuus järjestää…

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä [sivu]

…epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella yliopiston esimiehellä ja opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan näin tapahtuvan työ- tai opiskeluyhteisössään. Yliopistossa on valmistunut ja otettu käyttöön ohjeistus ja toimintamalli opiskelijoita…

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

Opiskelu yliopistossa on hyvinkin vapaata. Vapauden mukana tulee vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Opiskelija voi saada apua opintojensa suunnitteluun, mutta yleensä tukea ja apua on osattava itse…

UEF_toimintamalli_epäasiallinen_kohtelu_ja_hairinta_opiskelu [pdf]

…Kun kerrot tapahtuneesta häirintäyhdyshenkilölle yksilöi tapahtumat ja esitä asiaan liittyvä dokumentaatio. Yliopiston opiskelijana voit tarvittaessa keskustella myös ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilön kanssa. Kun olet tehnyt ilmoituksen epäasiallisen kohtelun kokemuksestasi, sinulla on velvollisuus

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…kiinnittää huo- miota. Opettajilla ja opetusta avustavilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus ongelmata- pauksissa poistaa opiskelija ryhmästä. Terveystieteiden tiedekunta // UEF 49 Kliininen hoitoharjoittelu Kliiniseen hoitoharjoitteluun (potilaiden hoitoon) liittyvä tarkempi…

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2018-2019_A5_NETTIVERSIO [pdf]

…Asiasta on keskusteltava tarkemmin laitoksen/osaston kv-yhteyshenkilön kanssa.  saada kohdeyliopiston opintosuoritusote/todistus ulkomailla suoritetuista opinnoista.  vaihdon jälkeen anoa tarvittaessa lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen vaihto- opiskelujakson perusteella. Opiskelijalla on velvollisuus  suunnitella…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkik- si opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla. Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan aiemmin suoritetuilla…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…varmistua ennen kuulusteluun tai opetukseen ilmoittau- tumista. Läsnäolovelvollisuus Opetussuunnitelmassa ja -ohjelmassa on määritetty opintojaksojen suoritustavat ja ar- vosteluperusteet. Pääsääntöisesti opintojaksojen läsnäolovelvollisuus on 80 %, mutta opintojaksolle määritellyt tehtävät on suoritettava…

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…keskusteltava tarkemmin laitoksen/osaston kv-yhteyshenkilön kanssa.  saada kohdeyliopiston opintosuoritusote/todistus ulkomailla suoritetuista opinnoista.  vaihdon jälkeen anoa tarvittaessa lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen vaihto- opiskelujakson perusteella. Opiskelijalla on velvollisuus  suunnitella opinnot etukäteen…