Hakutulokset: yths

YTHS:n järjestämä elämäntaitokurssi alkaen 8.1.2018

Joensuun YTHS järjestää 8.1.2018 alkaen maanantaisin klo 13-15 (YTHS kokoushuone) elämäntaitokurssin, joka koostuu kahdeksasta ryhmätapaamisesta. Kokoontumiskerroilla pohditaan itsenäisiä tehtäviä tehden, niitä yhdessä läpikäyden sekä keskustellen ihmisen hyvinvointiin liittyvistä aihealueista. Ryhmätilanteissa keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssin ohjaa terveydenhoitaja Anne Pellikka. Kurssiin kuuluu myös Joensuun Marttojen opastama ”keittiövuoro” ja fysioterapeutin ohjaama tunti. Kurssi on maksuton. Kurssin tavoitteena […]

Terveydenhuolto – YTHS

Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Perustutkinto-opiskelijat maksavat YTHSn palveluihin oikeuttavan maksun ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Tutustu YTHSn palveluihin sekä Ota arki haltuun – I Love Arki elämäntaitoaineistoon Uusi opiskelija! YTHSn toimijoita voit tavata: 5.9. Orientaation Tietotorilla […]

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa

Kuinka yliopistossamme voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu yliopistoyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Itä-Suomen yliopistossa? Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä […]

Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus)

Ei-tutkintoon johtavia, ns. erillisten opintojen suorittajia ovat mm. seuraavat ryhmät: erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, sairaalafyysikon tai sairaalakemistin koulutusta tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat erillisiä erityisopettajan, erillisiä erityislastentarhanopettajan ja erillisiä opinto-ohjaajan opintoja suorittavat opiskelijat erikoistumiskoulutuksessa opiskelevat JOO-opiskelijat Erillisiä opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan eivätkä näin ollen ole oikeutettuja opiskelijaetuihin. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä […]

Tohtoriopiskelijan ilmoittautuminen

Kun sinulle myönnetään opinto-oikeus jatko-opintoihin (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suoritusoikeus), saat päätöksen mukana ohjeen ilmoittautumisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta. Ilmoittautuminen tehdään palauttamalla ilmoittautumislomake opintopalveluihin joko henkilökohtaisesti tai postitse. Tulosta  ilmoittautumislomake (pdf) Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksut Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen jatkotutkintoa eli lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Jäsenmaksun suuruus koko lukuvuodelta on 56 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 30,5 euroa. Uudet jatko-opiskelijat saavat […]

Yliopistosanastoa

Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Ainejärjestö ks. lisää Aineopinnot Perusopintojen jälkeen suoritettava, yleensä noin 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus AHOT Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ks. lisää Aineopinnot opinnot on jäsennelty perus-ja aineopintoihin, joissa keskitytään tietyn oppiaineen teoriaan ja tieteellisen kehityksen seuraamiseen. Aineopinnot on suositeltavaa suorittaa perusopintojen jälkeen. Aineopintojen laajuus on yleensä vähintään 35 opintopistettä. […]

Vaihto-opiskelijan muistilista

MUISTILISTA: ENNEN VAIHTOA   Aloita vaihdon suunnittelu pohtimalla esim. seuraavia kysymyksiä: Miksi haluat vaihtoon? Minne haluat lähteä? Lähelle vai kauas? Milloin eli missä vaiheessa opintojasi haluat lähteä vaihtoon? Mitä haluat opiskella vaihdossa? Pääainetta, sivuainetta, paikallista kieltä, muuta? Millä kielellä haluat opiskella? Englanniksi vai muulla osaamallasi kielellä? Sopiiko yhden lukukauden vai koko lukuvuoden mittainen vaihto suunnitelmiisi […]

​​​​Opiskelijakortti ja opiskelijaedut

Ylioppilaskunnan jäsenenä olet oikeutettu opiskelijakorttiin ja sen myötä useisiin etuihin ja palveluihin. Opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta eli ISYY. Opiskelijakortin tilaus Ennen opiskelijakortin tilaamista sinun täytyy ilmoittautua yliopistoon ja maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Opiskelijakortti kannattaa tilata elokuussa, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi yliopiston verkkopalveluihin (UEF-tunnus). Tilauksen yhteydessä voidaan kysyä tietoja (esim. opiskelijanumero), jotka voit tarkistaa opiskelijarekisteristä […]

Auttavia tahoja elämän kriiseissä

Joensuun kampus Mielenterveys, päihdeongelmat YTHS – Joensuun terveysasema: 046 710 1082, ma-to klo 8-15, pe 8-14 Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito: 050 387 7677, joka päivä klo 8-20 Päihdepäivystys: 050 401 1575, ma-to klo 9-15.30, pe klo 9-12 Elämäntilanne- ja traumaattiset kriisit Kriisikeskus: 013 316244, ajanvaraus ma-pe klo 12-13 Perheasiain neuvottelukeskus: 013 2635 450, ajanvaraus ma-pe klo […]

Ohjeita häirintätilainteisiin

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Jokaisen yliopiston yksikön tulee huolehtia siitä, etteivät opiskelijat joudu opiskelu- tai ohjaustilanteissa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella yliopiston esimiehellä ja opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan näin tapahtuvan työ- tai opiskeluyhteisössään. Yliopisto on käynnistänyt työn ohjeistuksen, prosessin […]