Hakutulokset: palautus

Kandidaatin työn ilmoittautuminen [pdf]

…esityksen Päiväys ____ / ____ 20____ Nimikirjoitus ja nimenselvennys Lomakkeen palautus Oppiaineen kanslia Tiedoksi Opiskelija, ohjaaja/tarkastaja Sukunimi: Etunimi: Lähiosoite: Postinro Postitoimipaikka: undefined: Syntymäaika: Sähköposti: undefined: Off Kansanterveystiede: Off Liikuntalääketiede: Off…

Kandidaattityön arviointilomake [pdf]

…Tarkastajan lausunto Arviointi Hyväksytty Kiittäen hyväksytty Allekirjoitus Paikka ja aika Nimikirjoitus Nykyinen osoite tai yliopiston yksikkö Nimen selvennys ja oppiarvo/ammatti Lomakkeen palautus Oppiaine Hyväksymi- nen ____ / ____ 20___ Oppiaineen…

LL todistushakemus 2019 [pdf]

…________________________________________ HOPS-lomake toimitettu linjaopintojen koordinaattorille Lisätietoja: Päiväys ja allekirjoitus _____ /_____ 20_____ ____________________________________________ Palautus Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Terveystieteiden tiedekunta / TT-lähipalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio Toimitusaika Todistuksen…

Tttdk kandidaatin tutkielman aloituslomake 2019 [docx]

…sekä opinnäytetyönsä aihetta että ohjaajaa, on tästä ehdottomasti ilmoitettava aikaisemmin nimetylle ohjaajalle. Lomakkeen palautus: Biolääketiede: Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri Marjut Nenonen (Snellmania, huone 3169.1) Hoitotiede: Yliopisto-opettaja Ari Haaranen (Canthia, huone…

TT Arviointilomake [pdf]

…Allekirjoitus Yliopiston yksikkö tai nykyinen osoite Nimenselvennys ja oppiarvo/ammatti Hyväksymi- nen Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys ___ / ___ 20___ Laitosjohtaja Lomakkeen palautus • Pro gradu –lomakkeet: Amanuenssi Arja Afflekt (huom….

vuosikello_tuutorointi2019 [pdf]

…kierroksen valmistelu/käynnistäminen O365-työtila Tulopalvelut -Yammer Ainejärjestötapaamiset kampuksilla ennen tuutorihaun käynnistymistä * 23.1. Kuopiossa ja 24.1. Joensuussa VERKKO-ORIENTAATIO KÄYNNISTYY Kv-vaihto-opiskelijoiden orientaatio ja tuutorointi Tuutoripalautteen kerääminen (OPI) Tuutoriraportin palautus > oppiaineet tarkastaa…

ilmoittautumislomake [pdf]

…Tietojen luovutus (ohje 5) Annan suostumukseni tietojen luovuttamiseen opiskelijarekisteristä. Annan suostumukseni nimi ja yhteystietojeni luovuttamiseen Annan suostumukseni henkilötietojeni luovutukseen henkilömatrikkelia varten ___________________ _________________________________________________________________________________________ Päiväys Allekirjoitus Palautus: Opintopalvelut (ohje 6) Opiskelijanumero…

Lumet-harjoittelusuunnitelma-10_2018 [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…

lainausautomaattiohjeet [pdf]

Palautus 1. Valitse tuote, jonka haluat palauttaa 2. Käytä korttia, jonka olet aktivoinut lainaukseen lukijassa mailto:tunnus@uef.fi 3. Valitse ”Palauta tuote” tai tarvittaessa ”Jätä reklamaatio ja palauta tuote” 4. Liitä laite…

Lumet-harjoittelusuunnitelma-10_2018 [dot]

…tekee suorituksesta suoritusilmoituksen vastuuyksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin. [image: image1] Lomakkeen palautus ja jakelu Yksikön opintoasioista vastaava sihteeri 16.9.2016 ALN [image: image3.png]9 ‘ UNIVERSITYOF ” EASTERN FINLAND…