Hakutulokset: biologia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tiedekunta Ympäristötiede ja biologia 30 op Biologian aineopinnot 30 op Hydrobiologia 25 op Biokemia 25 op Ympäristötieteen aineopinnot 30 op Fysiikka 25/35/30 op Matematiikka 25/35/30 op Kansainvälistyminen 25/35 op Kemia…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…laitos: Opintosihteeri Meri Jäppinen (Joensuu) ja opintosihteeri Merja Leppänen (Kuopio) Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Opintosihteeri Susanna Kajo (ympäristötiede, Kuopio) ja opintosihteeri Seija Hämäläinen (biologia, Joensuu)   Jatkotutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

Biologian aineen- opettajaksi opiskelevat suorittavat pääaineen (biologia) syventävät opinnot ympäristön- muutoksen biologian ohjelman mukaisesti Joensuun kampuksella. Maisterintutkinto (120 op) sisältää ympäristötieteen tai biologian syventävät opinnot (80 op, biologian ai- neenopettajakoulutuksessa…

Biologia FM rakenteen opinnot [pdf]

Biologian syventävät opinnot (3123100) Syventävät opinnot (ympäristönmuutoksen biologia), 80 op (3123810), syventävät opinnot (biologia, aineenopettaja), 60-80 op (3123820) Opintojakso Biologian opettaja Biologi 3123101 Biologian filosofia ja historia 3 op 3…

Biologia opiskelijoille sivuaineet [pdf]

op 3125109 Kalabiologian perusteet 3 op 3125111 Vesien ekologisen tilan arvioinnin lajintuntemus ja biologia 4 op 3125208 Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, limnologia 3 op 3125112 Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu 4 op…

Biologia FM rakenne [pdf]

Filosofian maisterin tutkinto, pääaine biologia (120 op) FM-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 1) Biologian syventävät opinnot (vähintään 80 op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 60…

Biologia LuK rakenne [pdf]

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaine biologia), Ympäristö- ja biotieteiden laaja kandidaattiohjelma (180 op) LuK-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 1. Ympäristötieteen ja biologian perusopinnot…

Biologia LuK rakenteen opinnot [pdf]

3 1. v, periodi 1-2. 3122246 Genetiikka ja evoluutiobiologia 5 1. v, periodi 3.-4. Kasvibiologia (10 op) 3122244 Kasvibiologia 5 2. v, periodi 1.-2. 3122245 Kasvi- ja sienitieteen kenttäkurssi 3…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

Biologia Ei Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biologia Ei Työtön Kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Biotieteiden ko. Ei Työtön Kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri,…