Search Results: biologia

Biologia FM rakenne [pdf]

Filosofian maisterin tutkinto, pääaine biologia (120 op) FM-tutkinnon saavuttamiseksi opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelman mukaisesti 120 opintopisteen laajuiset opinnot, joihin sisältyy: 1) Biologian syventävät opinnot (vähintään 80 op, paitsi aineenopettajakoulutuksessa 60… Continue Reading Biologia FM rakenne