Search Results: palautus

Lomakkeet [Student Book Search Tag]

…hakeminen opintoaikaan Opinto-oikeudesta luopuminen (pdf) Opinto-oikeuden muutoshakemus (pdf) (kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttaminen pelkästään maisterin tutkinnoksi) Jatkuvan oppijan opinto-oikeus (pdf) (opinnot tutkinnon suorittamisen jälkeen) Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus: ISYYn materiaalipankki ->… Continue Reading Lomakkeet

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Amanuenssiharjoitteluun liittyvät yhteystiedot Itä-Suomen yliopistossa ja sairaaloissa Säännöt/ohjeet amanuenssuurien hyväksilukemisesta ja korvauskäytänteistä Kladilistat Amanuenssihakuihin liittyvät lomakkeet, korvaushakemuslomake Hakukuulutukset Sähköinen palautuslaatikko Amanuenssiasioista vastaa koulutussuunnittelija Maria Luojus. Amanuenssiasioiden palvelusähköpostiosoite on ama[at]uef.fi. Lääketieteen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…löydät mm.: Amanuenssuureihin liittyvät ohjeet Harjoitteluohjesääntö Amanuenssiharjoitteluun liittyvät yhteystiedot Itä-Suomen yliopistossa ja sairaaloissa Säännöt/ohjeet amanuenssuurien hyväksilukemisesta ja korvauskäytänteistä Kladilistat Amanuenssihakuihin liittyvät lomakkeet, korvaushakemuslomake Hakukuulutukset Sähköinen palautuslaatikko Amanuenssiasioista vastaa koulutussuunnittelija Maria… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Todistushakemus, proviisori [pdf]

…_____ / _____ 20____ Pääaine Farmaseuttinen kemia Biofarmasia Farmasian teknologia Farmakologia Lääkeainetoksikologia Sosiaalifarmasia Liite Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Lisätietoja Päiväys ja allekirjoitus _____ /_____ 20_____ ____________________________________________ Palautus Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto,… Continue Reading Todistushakemus, proviisori