Hakutulokset: plagiaatintunnistus

Opinnäytteet [sivu]

Plagiaatintunnistus Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa (pdf) Dekaanin päätös plagiaatintunnistuksen käytöstä filosofisessa tiedekunnassa (pdf) Kandidaatintutkielma Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa (pdf) Opinnäytetöiden arviointikriteerit (pdf) Kandidaatintutkielman arviointilomake (pdf) Tiivistelmäpohja (docx) Pro Gradu…

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

…Opinnäytetyön alkuperäisyyden tarkastus Moodlessa Turnitin-ohjelmalla ohjausvaiheessa (avaa ohje) Palauta opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen Moodlessa työsi ohjaajalle. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraporttisi ja antaa sähköpostiviestissä luvan työn jättämisestä virallisesti tarkastettavaksi Asiointipalvelun kautta. Opiskelija jättää opinnäytetyön…

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Sähköinen plagiaatintunnistus Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille. Käyttö Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta. Ohjeet opiskelijalle Järjestelmän ohjeet opiskelijalle (vaatii kirjautumisen)…

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Filosofinen tiedekunta Liite dekaanin päätökseen 182/2016 Ohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa: prosessit ja käytännöt Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-­‐järjestelmässä, jota käytetään verkko-­‐oppimisympäristö Moodlessa. Väitöskirjoista ja lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS [pdf]

Filosofinen tiedekunta PÄÄTÖS 1 (3) 182/2016 19.5.2016 SÄHKÖISEN PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ FILOSOFISESSA TIEDEKUNNASSA Tämä ohje täydentää yliopiston rehtorin päätöksiä plagiaatintunnistus– järjestelmän käyttöönotosta (18.12.2014) ja sitä koskevan prosessiku- vauksen vahvistamisesta (22.12.2015). Ohjeen…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS [pdf]

Filosofinen tiedekunta PÄÄTÖS 1 (3) 182/2016 19.5.2016 SÄHKÖISEN PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ FILOSOFISESSA TIEDEKUNNASSA Tämä ohje täydentää yliopiston rehtorin päätöksiä plagiaatintunnistus– järjestelmän käyttöönotosta (18.12.2014) ja sitä koskevan prosessiku- vauksen vahvistamisesta (22.12.2015). Ohjeen…

Syventävien opintojen opinnäytetyön yleinen ohje [pdf]

…käyttö (Moodle) ➢ Ohjaavat opiskelijaa opinnäytetyön teossa. ➢ Antavat opiskelijalle kirjallista tai suullista palautetta. ➢ Suosittelee plagiaatintunnistus– ohjelman käyttöä jo työn kirjoitusvaiheessa ➢ Avaa opiskelijalle Moodleen mahdollisuuden plagiaatintunnistus-ohjelman käyttöön (Erilliset…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…(Opintojohtosääntö 33 §) Plagiaatintunnistus Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. (Opintojohtosääntö 36 §) Ohjeet sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitinin käytöstä löytyvät…