Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

Opintojohtosääntö [sivu]

…päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Yliopistolain 7b §:ssä säädetään koulutuksen… Continue Reading Opintojohtosääntö

Opinnäytteet [sivu]

…yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät. Kypsyysnäytteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut ohjeen tutkielmien yhteydessä suoritettavien kypsyysnäytteiden toteuttamiseen (pdf). Terveystieteiden tiedekunnan opinnäytetyöohjeet Ohjeet Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön… Continue Reading Opinnäytteet

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon [uutinen]

…tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus-… Continue Reading Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Yliopistosanastoa [sivu]

…toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani ja varadekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta. Dekaanin tehtävänä on johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa sekä toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tiedekunnan dekaani allekirjoittaa esimerkiksi tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät päätökset… Continue Reading Yliopistosanastoa

Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston luottamustoimiin [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston hallitukseen, yliopistokollegioon sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajat tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa yliopiston toimielimissä käsiteltäviin asioihin. He vievät opiskelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä julkiseen keskusteluun…. Continue Reading Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston luottamustoimiin

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opintoyhteisössä. Opinnäytetyö hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.) Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen, (Alkuperäinen ohje hyväksytty TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa 24.4.2013.) Itä-Suomen yliopistossa otetaan 1.9.2018 kaikissa tiedekunnissa käyttöön… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020