Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

Opinnäytteet [sivu]

…opintojen opinnäytetöiden käsittelijät. Kypsyysnäytteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut ohje (pdf) tutkielmien yhteydessä suoritettavien kypsyysnäytteiden toteuttamiseen. Terveystieteiden tiedekunnan opinnäytetyöohjeet   Ohjeet Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje (pdf) Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön…

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon [uutinen]

…tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus-…

Opintojohtosääntö [sivu]

…päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Yliopistolain 7b §:ssä säädetään koulutuksen…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…(YHKA). Yliopistomme on savuton opiskelu- ja työpaikka. Hallinto ja tiedekunnat Itä-Suomen yliopisto on julkisoikeudellinen laitos, jonka hallinnosta vastaavat hallitus, rehtorit ja johtoryhmä, yliopistokollegio, tiedekuntaneuvostot ja dekaanit. Yliopiston toimintaa säätelevät Yliopistolaki,…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoiteajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. (Opintojohtosääntö 21 §) Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päättää opintojen ohjauksen periaatteista,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…opettajankoulutuksen osasto sekä teologian osasto. Myös Joensuun harjoittelukoulut kuuluvat filosofiseen tiedekuntaan. Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Janne Pietarinen,…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…ja WebOodin oppaasta. 4.4 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINNÄYTE JA SITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.8.2014 ALKAEN (TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.) Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen (Alkuperäinen ohje hyväksytty TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto