Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

Opinnäytteet [sivu]

…maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä. Lisätietoja antavat yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät. Kypsyysnäytteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…(YHKA). Yliopistomme on savuton opiskelu- ja työpaikka. Hallinto ja tiedekunnat Itä-Suomen yliopisto on julkisoikeudellinen laitos, jonka hallinnosta vastaavat hallitus, rehtorit ja johtoryhmä, yliopistokollegio, tiedekuntaneuvostot ja dekaanit. Yliopiston toimintaa säätelevät Yliopistolaki,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…opettajankoulutuksen osasto sekä teologian osasto. Myös Joensuun harjoittelukoulut kuuluvat filosofiseen tiedekuntaan. Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Janne Pietarinen,…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…ja WebOodin oppaasta. 4.4 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINNÄYTE JA SITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.8.2014 ALKAEN (TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.) Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen (Alkuperäinen ohje hyväksytty TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…sekä opintosuoritusten arviointia. Oppiaineiden opetussuunnitelmat vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa ja julkaistaan opinto-oppaina WebOodissa. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 7 Opintojakso: Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai teema- kokonaisuutta. Opintojakso…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pää- aineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Mikäli tutkinto-ohjelma lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää siihen opiskeluoikeu- den saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Määräaikoja asetet- taessa tulee huomioida…

tiedekunnan sisäisellä ohjeella [pdf]

pyytää lisäselvitystä eriävistä esityksistä tiedekuntaneuvoston käsittelyä varten. Opiskelijaa kuullaan kahdesta arvosanaesityksestä ennen tiedekuntaneuvoston käsittelyä ja opiskelijan mahdollinen vastine annetaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi arvosanaa päätettäessä. Tiedekuntaneuvosto päättää arvostelusta saatujen lausuntojen sekä niihin…

Yliopistosanastoa [sivu]

…toimintaa ja toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta. Demonstraatio eli demo Luentoon tai harjoitustyöhön liittyvä havaintoesitys tai havainnollistava harjoitus Diploma Supplement (DS) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite….