Hakutulokset: tiedekuntaneuvosto

Opinnäytteet [sivu]

…maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä. Lisätietoja antavat yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät. Kypsyysnäytteet Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut…

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon [uutinen]

…tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus-…

Opintojohtosääntö [sivu]

…päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Yliopistolain 7b §:ssä säädetään koulutuksen…

Yleistä Itä-Suomen yliopistosta [sivu]

…(YHKA). Yliopistomme on savuton opiskelu- ja työpaikka. Hallinto ja tiedekunnat Itä-Suomen yliopisto on julkisoikeudellinen laitos, jonka hallinnosta vastaavat hallitus, rehtorit ja johtoryhmä, yliopistokollegio, tiedekuntaneuvostot ja dekaanit. Yliopiston toimintaa säätelevät Yliopistolaki,…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…opettajankoulutuksen osasto sekä teologian osasto. Myös Joensuun harjoittelukoulut kuuluvat filosofiseen tiedekuntaan. Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori Janne Pietarinen,…

JOHTOSAANTO_Tutkintosaanto [pdf]

…hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille. 4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…ja WebOodin oppaasta. 4.4 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPINNÄYTE JA SITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1.8.2014 ALKAEN (TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.) Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen (Alkuperäinen ohje hyväksytty TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…sekä opintosuoritusten arviointia. Oppiaineiden opetussuunnitelmat vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa ja julkaistaan opinto-oppaina WebOodissa. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 7 Opintojakso: Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai teema- kokonaisuutta. Opintojakso…