Uuden perustutkinto-opiskelijan ilmoittautuminen

Tämä ohje koskee uusia opiskelijoita, jotka on yhteishaussa hyväksytty suorittamaan alempaa (kandidaatin) ja/tai ylempää (maisterin) korkeakoulututkintoa ja joiden opinto-oikeus alkaa 1.8.2018.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ennen yliopistoon ilmoittautumista sinun on otettava opiskelupaikka vastaan. Paikan vastaanoton voit tehdä sähköisesti opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittautuminen tehdään samassa paikassa, jossa olet ottanut paikan vastaan eli opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Voit tehdä ilmoittautumisen opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä tai viimeistään 31.8.2018, jolloin ilmoittautumisaika päättyy.

Paikan vastaanoton jälkeen klikkaa linkkiä ’Siirry ilmoittautumaan’. Ohjaudut opintopolku.fi:n yhteydessä olevaan OILI-ilmoittautumispalveluun.

OILI-ilmoittautumispalvelun etusivulla näkyy koulutus, johon olet ilmoittautumassa. Ilmoittautumislomakkeelle pääset ’Ilmoittaudu’-painikkeesta.

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.  Läsnäolevaksi ilmoittautuvan on maksettava Itä-Suomen ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Ylioppilaskunnan maksun lisäksi voit maksaa vapaaehtoisia maksuja. Voit ilmoittautua poissaolevaksi vain siinä tapauksessa, että sinulla on yliopistolaissa määritelty poissaolon syy. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua sähköisesti, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Kuka voi ilmoittautua poissaolevaksi?

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolevaksi ilmoittautumisen jälkeen sinun täytyy todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Dokumentti poissaolosta tulee toimittaa 30.9.2018 mennessä postitse osoitteeseen: Opintopalvelut, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu. Lue lisää uuden opiskelijan poissaolo-oikeudesta ja poissaolodokumenteista.

Jos et pysty toimittamaan dokumentteja määräaikaan mennessä, ota yhteyttä opintopalveluihin.

Ellet toimita poissaolon lakiperusteisuuden todentavia dokumentteja tai selvitystä siitä, että dokumenttien toimitus viivästyy, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan, katso lisätietoa uudelleen kirjoille hakemisesta.

Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksut

Opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat hoitaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY). Kaikki perustutkintoa eli alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus on koko lukuvuodelta on 126 euroa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää YTHS-maksun.

Vapaaehtoiset maksut

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi voit maksaa ylioppilaslehti Uljaan kotiinkantomaksun (16,5 €). Voit tukea Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyötoimintaa lahjoittamalla haluamasi summan SYLin tilille. Lue lisää SYLin sivuilta. Liikuntamaksuja voi maksaa ylioppilaskunnan toimistolla, lisätietoa osoitteesta sykettä.fi.

Tutkinnon suoritusaika

Opintoaika määrittyy tutkintojen tavoiteaikojen mukaan. Opintoaikaan vaikuttavat mm. poissaoloilmoittautumiset. Lue lisää sivulta opintojen suoritusaika.

Tietojen luovutuslupa

Yliopisto luovuttaa opiskelijarekisteristä henkilötietoja lakisääteisesti eri viranomaisille sekä tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Näiden lisäksi yliopisto voi luovuttaa opiskelijan tietoja yhdistyksille ja järjestöille, joiden katsotaan edistävän opiskelijoiden etua. Tällaisia ovat lähinnä eri alojen edunvalvontajärjestöt, jotka haluavat olla yhteydessä alansa opiskelijoihin tai vastavalmistuneisiin.

Tietosi luovutetaan em. opiskelua edistäviin tarkoituksiin, jos annat luvan tietojesi luovuttamiseen.

Yliopisto ei luovuta tietoja markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Lue tarkempi selvitys tietojen luovuttamisesta.

Voit käydä muuttamassa tietojen luovuttamista koskevia lupatietojasi WebOodissa (opiskelijarekisteri) sen jälkeen, kun olet aktivoinut UEF-käyttäjätunnuksesi.  Käyttäjätunnuksen voi aktivoida aikaisintaan 1.8. alkaen.

Onko sinulla ennestään opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa?

Voit ilmoittautua opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelun kautta uuteen opiskelupaikkaan myös siinä tapauksessa, jos olet jo ilmoittautunut johonkin toiseen, aiemmin saatuun opinto-oikeuteen WebOodissa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse maksaa ylioppilaskunnan maksua toiseen kertaan vaan voit tehdä ilmoittautumisen ilman maksua.

Ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina

Toisesta opiskeluvuodesta alkaen sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään WebOodissa. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan joka lukuvuosi huhtikuussa, ja ilmoittautuminen alkaa toukokuussa. Ohjeet ilmoittautumisesta ovat sivulla Lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Lisätietoja opintopalveluista

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintopalveluihin. Katso opintopalveluiden tarkemmat yhteystiedot ja puhelinnumerot.