Tarkenna hakuasi

Opintopalveluiden asiakaspalvelun poikkeusaukioloajat kesällä 2023

Tulevat poikkeusaukioloajat

JOENSUU

1.6.-31.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on pääsääntöisesti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–14. Poikkeuksena:

Keskiviikkona 14.6.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on suljettu.

Perjantaina 23.6.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on suljettu.

Torstaina 13.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on avoinna.

Perjantaina 14.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Joensuussa on suljettu.

KUOPIO

1.-18.6.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Kuopiossa on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–14.

19.6.-16.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Kuopiossa on suljettu.

17.-31.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Kuopiossa on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–14.

PUHELINPALVELU

1.6.-31.7.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelun puhelinpalvelu on auki ma–pe klo 10–14.

Torstaina 22.6.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelun puhelinpalvelu on auki klo 10–13.

Perjantaina 23.6.2023 opintopalveluiden asiakaspalvelun puhelinpalvelu on suljettu.

Asiakaspalvelun yhteystiedot ja normaalit aukioloajat

1.8.2023 alkaen opintopalveluiden asiakaspalvelutiski on jälleen normaalisti auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–15.

Mikäli et pääse asioimaan näinä aukioloaikoina, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta voimme sopia tapaamisen muulle ajalle.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

1.8.2023 alkaen puhelinpalveluaika jälleen normaalisti: ma–pe klo 10–15

Kesäajan neuvontapalvelu palvelee opiskelijoita 5.6.–11.8.2023

Itä-Suomen yliopiston opintopalvelut pilotoi kesällä 2022 uuden opiskelijan neuvontapalvelua suomenkielisille tutkinto-opiskelijoille. Hyvää palautetta saanut palvelu saa jatkoa kesällä 2023 laajennetussa muodossa.

Kesäajan neuvontapalvelu tarjoaa puhelimen ja chatin kautta tapahtuvaa neuvontaa opintojaan aloittaville suomen- ja englanninkielisille tutkinto-opiskelijoille kesällä 2023. Puhelinpalvelun ja chatin rinnalla opiskelijoita neuvoo botti, johon on koottu vastauksia yleisimpiin ja akuuteimpiin opiskelijoiden kysymyksiin. Opiskelijoiden toivotaan perehtyvän näihin vastauksiin ensin ennen mahdollista yhteydenottoaan neuvontapalveluun. Molemmat palvelut löytyvät samalta verkkosivulta Kamu-verkkopalvelusta.

Kesäajan neuvontapalvelu auttaa uutta opiskelijaa opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja huolissa. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi kampuksiin, orientaatioon, kampuskaupunkeihin, aikatauluihin ja muihin käytännön asioihin. Palvelu vastaa opiskelijakyselyissä esille tulleeseen tarpeeseen kesäajan neuvonnasta aloittaville opiskelijoille.

Opintojen alkuun liittyy paljon kysymyksiä, joihin ei välttämättä löydy vastauksia yliopiston aineistoista. Opiskelijavalintojen tulosten valmistuessa kesällä moni yliopiston henkilökunnasta on lomalla, ja tuutorit eivät ole vielä aloittaneet varsinaista toimintaa. Tällöin uusi opiskelija voi kokea epävarmuutta ja jännitystä alkavista opinnoista ja tuntea olevansa yksin kysymystensä kanssa. Kesäajan neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen.

Palvelu täydentää muita yliopiston uud-en opiskelijan palveluja. Kesäajan neuvontapalvelu ei tarjoa oppiainekohtaista neuvontaa, opintojen ohjausta tai vastaa opiskelijavalintoihin liittyviin kysymyksiin. Palvelu ei myöskään tarjoa opintohallinnollista tai tietoteknistä neuvontaa. Näissä kysymyksissä opiskelija ohjataan tarvittaessa oikealle taholle.

Kesäajan neuvontapalvelun toimijat ovat tehtävään koulutettuja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita/vertaisohjaajia.

Kesäajan neuvontapalvelu on avoinna 5.6.–10.8.2023 välisenä aikana maanantaista torstaihin klo 12–14 puhelimitse (029 445 8580) ja opiskelijoiden Kamu-verkkopalvelun chatissa. Chatin löydät sekä Kamun etusivulta että uuden opiskelijan sivustolta.

Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 valmistuneista alle prosentti oli työttömänä syksyllä 2022

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden työmarkkinatilannetta voi pitää hyvänä tuoreimman uraseurantakyselyn tulosten perusteella: peräti 93,4 prosenttia vuonna 2017 valmistuneista kyselyyn vastanneista oli töissä kyselyhetkellä lokakuussa 2022. Työvoiman ulkopuolella, kuten opiskelijana tai vanhempainvapaalla, oli vajaa kuusi prosenttia ja työttömänä 0,7 prosenttia.

Valtakunnallinen uraseurantakysely lähti kaikille vuonna 2017 eri yliopistoista valmistuneille opiskelijoille lukuun ottamatta kandidaatin tutkinnon tehneitä, joille se oli välitutkinto. Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden vastausprosentti oli 38, eli yhteensä 606 valmistunutta vastasi kyselyyn. Itä-Suomen yliopiston tulos noudattaa pitkälle valtakunnallisia tuloksia, joiden mukaan yliopistosta valmistuneista 96 prosenttia oli töissä, työvoiman ulkopuolella 4 prosenttia ja työttömänä yksi prosentti.

Itä-Suomen yliopiston koulutusaloittain tarkasteltuna täystyöllistettyjä olivat maatalous-metsätieteelliseltä alalta sekä tietojenkäsittelytieteen ja tietoliikenteen (ICT) alalta valmistuneet. Toisaalta näiden alojen kohdalla kyselyyn vastanneiden määrä oli pieni. Yhtään työtöntä vastaajaa ei ollut terveystieteelliseltä ja yhteiskuntatieteelliseltä eikä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalta valmistuneissa.

Puolet uraseurantakyselyn vastaajista työskenteli erityisasiantuntija- tai asiantuntijatason tehtävissä. Suurin osa Itä-Suomen yliopistosta valmistuneista, yli 40 prosenttia, työskenteli kuntasektorilla. Kasvatusalalta valmistuneista peräti 80 prosenttia työskenteli kuntasektorilla. Seuraavaksi yleisimmin (18 %) valmistuneet työskentelivät suuressa yrityksessä (250 työntekijää tai enemmän) tai pk-yrityksessä (15 %). Yksityiseltä sektorilta oli löytänyt töitä siten joka kolmas vastaaja. Tyypillisimmin yksityisellä puolella työskentelivät kaupan, hallinnon tai oikeuden alalta valmistuneet sekä tietojenkäsittelytieteestä valmistuneet.

Itä-Suomen yliopistosta vastanneista erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta oli kaikkiaan 62 prosenttia, mikä vastaa valtakunnallista tasoa (64 %).

Kaikki uraseurantakyselyn tulokset löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Vipunen-palvelusta, jossa tuloksia voi tarkastella yliopistoittain tai koulutusaloittain. Töissä.fi-palvelusta taas voi tarkastella tietyn pääaineen tai koulutusohjelmasta valmistuneiden sijoittumista työelämään. Itä-Suomen yliopiston tulokset löytyvät Valmistuneiden sijoittuminen työelämään -sivulta Kamu-verkkopalvelusta.

Lisätietoja

Outi Suorsa, suunnittelija, ura-ohjaaja, Itä-Suomen yliopisto, outi.suorsa@uef.fi, p. 050 375 2155

Kirjaston vuosikertomus 2022 – Paluu arkeen

Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2022 on julkaistu. Se koostuu toimintaamme kuvaavista blogikirjoituksista, jotka ovat ilmestyneet vuoden varrella, sekä yhteen vetävästä pääkirjoituksesta. Mukana ovat myös tilasto-osio sekä listaukset kirjaston henkilökunnasta, julkaisuista, asiantuntijatehtävistä ja osallistumisista alan konferensseihin.

Takaisin opintoihin -ryhmä alkaa syksyllä 2023

Onko opinnoissasi ollut taukoa, ehkä pidempäänkin? Tule mukaan opintopsykologien ohjaamaan Takaisin opintoihin- vertaisryhmään, josta saat tukea opintoihin kiinni pääsemiseen. Ryhmä on suunnattu UEFin perustutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat läsnäolevaksi tulevalle lukuvuodelle. Ryhmässä opiskellaan yhdessä, etsitään Sinulle sopivia tapoja rytmittää opiskeluarkeasi ja suunnitella opintojasi sekä opitaan keinoja huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ryhmät toteutetaan lähitoteutuksena erikseen molemmilla kampuksilla.

Seuraavat ryhmät toteutuvat syyslukukaudella 2023.

Katso lisätiedot kamun sivulta.

23 opiskelijaa sai Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahan

Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston kevään 2023 apurahat Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille on jaettu.  Apurahan sai tänä vuonna 23 opiskelijaa.

Kyseessä on kolmas kerta, kun rahastosta jaettiin apurahoja.  Lahjoittajan toiveen mukaisesti apuraha on tarkoitettu turvaamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta opiskelijan ei tarvitsisi rahoittaa opiskeluaan käymällä ansiotyössä opintojensa ohella.

Toimikunta määritteli, että apuraha voidaan myöntää ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittaville, joilta puuttuu enintään yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja.  Apurahat olivat haussa 1.3.-23.4.2023, ja jaossa oli yhteensä 16 apurahaa koko lukuvuodelle.  Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 16 opiskelijaa. Lahjoittajan toiveen mukaisesti etusija apurahoja myönnettäessä annettiin Pohjois-Savosta, Varsinais-Suomesta tai Satakunnasta kotoisin oleville tai näissä maakunnissa asuville. Kriteerit täytti 23 hakijaa. Heille kaikille voitiin myöntää apuraha, koska osa haki apurahoja vain syys- tai kevätlukukaudelle.

Apurahan saajien opintojen tulee edetä apurahakauden aikana ja heidän tulee raportoida opintomenestyksestään apurahakauden jälkeen. Lahjoittajan toiveena myös on, että apurahan saanut opiskelija valmistumisensa jälkeen muistavaa rahastoa lahjoituksen muodossa. Näin rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lisätietoja:

Sari Rissanen, Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston toimikunnan puheenjohtaja, sari.rissanen@uef.fi

Outi Suorsa, Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston toimikunnan sihteeri, outi.suorsa@uef.fi

Kiinnostaako EU-ura? Lisää Webinaareja tarjolla!

EU-komission Suomen edustusto järjestää 3 webinaarin sarjan toukokuussa 2023 seuraavasti:

  • Ke 17.5. klo 16.00 (Zoom) – Harjoittelut ja hakemukset
  • Ke 24.5. klo 16.00 (Zoom) – EPSO (European Personnel Selection Office)
  • Ke 31.5. klo 16.00 (Zoom) – Määräaikaiset tehtävät komissiossa ja muissa EU-elimissä

Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy Opiskelijoiden Yammer-kanavasta. Lisätietoja löytyy myös EU-uraverkoston Facebook-sivuilta https://www.facebook.com/groups/957354112332645.

Äänivyöhykekysely Joensuun kampuskirjaston asiakkaille

Joensuun kampuskirjasto otti käyttöön äänivyöhykkeet kirjaston tiloissa auttamaan sopivan työskentelytilan valitsemisessa sekä työskentelyrauhan parantamiseksi. Uudistus otettiin käyttöön maaliskuun loppupuolella, ja nyt on tullut aika kartoittaa ensimmäisiä kokemuksia sekä kerätä palautetta jatkokehittelyä varten. Vastaathan kyselyyn viimeistään sunnuntaina 21.5.2023!

Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille!

Kestävyysopintojen verkosto laajenee – mukana jo kahdeksan kotimaista korkeakoulua

Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen perustama Kestävyysopintojen verkosto laajenee, kun Helsingin, Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät osaksi verkostoa.

Verkoston jäsenkorkeakoulujen opiskelijat voivat löytää verkostosta sellaisia ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä opintojaksoja, joita omassa kotiyliopistossa ei ole. Kestävyysopinnot ovat avoimia kaikille kumppaniyliopistojen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Uusien jäsenten myötä verkoston opintojaksotarjonta laajenee ja monipuolistuu edelleen.

– Kestävyysopintojen verkosto avaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella kestävyyteen liittyviä opintojaksoja eri korkeakouluista ja tiedekunnista. Verkoston avulla tiivistämme korkeakoulujen yhteistoimintaa ja laajennamme opiskelijoille tarjolla olevien opintojaksojen määrää, kertoo verkoston koordinaatioryhmän puheenjohtaja, yliopistonlehtori Outi Ratamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Haku opintoihin auki kahdesti vuodessa

Kestävyysopintojen verkostoa on pilotoitu Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kesken lukuvuonna 2022–2023. Lukuvuoden 2023–2024 alusta uusi laajentunut opintojaksovalikoima on tarjolla.

Haku verkoston kautta tarjolla oleviin opintoihin aukeaa elokuussa 2023. Tässä haussa on mahdollista hakea koko lukuvuoden kursseille. Kevätlukukauden opintoihin on vielä myöhemmin syksyllä täydentävä haku. Opiskelija voi vapaasti valita opintojaksotarjonnasta yhden tai useamman opintojakson mielenkiintonsa mukaan. Useimpiin opintojaksoihin voi osallistua etänä tai verkon kautta.

Kestävyysopintojen verkostoon voi tutustua osoitteessa www.kestavyysopinnot.fi/. Kurssitarjonta päivitetään nettisivulle ajantasaiseksi kevään 2023 aikana.

Opiskelijat voivat suorittaa kestävyysopintoja ilman, että opintojaksot sisältyvät omiin pää- ja sivuaineopintoihin. Jos opiskelija haluaa opintojaksot osaksi pää- ja sivuaineopintojaan, hänen tulee sopia kestävyysopintojen sovittamisesta pää- ja sivuaineopintoihinsa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilön kanssa omassa yliopistossaan.

Lisätietoja:

Outi Ratamäki, Kestävyysopintojen verkoston koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, outi.ratamaki@uef.fi, p. 050 465 1592