Hakutulokset: joo

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

Yliopistossamme sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Joihinkin aineisiin tai koulutuksiin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita, jotka koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita. Tällaisia…

JOO-opinnot [sivu]

JOO-opinto-oikeutta toisesta suomalaisesta yliopistosta. Ohjeet Itä-Suomen yliopistoon JOO-opiskelijoiksi hakeville, muiden yliopistojen opiskelijoille löytyvät Hae opiskelijaksi -sivustolta. Joustavan opinto-oikeuden hakeminen Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. JOO-hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

JOO-yhteyshenkilölle, joka on osastosihteeri Tuula Nissinen, sähköposti tuula.nissinen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2030. Lisätietoja JOO-opinnoista saa Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta, haeyliopistoon.fi-sivulta, JOOPAS-verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä opintopalveluista. HUOM! Itä-Suomen yliopis- tossa on käytössä vain…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Kamusta Opiskelijan käsikirjasta, haeyliopistoon.fi-si- vulta, JOOPAS-verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä opintopalveluista. https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS www.joopas.fi Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 29 6 Opintoja koskevia ohjeita Filosofisessa tiedekunnassa opetus alkaa pääsääntöisesti viisitoista minuuttia yli…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Tuula Nissinen, sähköposti tuula.nissinen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2030 Lisätietoja JOO-opinnoista saa Kamusta, haeyliopistoon.fi-sivulta, JOOPAS- verkkopalvelusta (www.joopas.fi) sekä opintopalveluista. https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 27 6 Opintoja koskevia…

Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus) [sivu]

…opiskelijat erikoistumiskoulutuksessa opiskelevat JOO-opiskelijat korkeakoulujen välisiä yhteistyöopintoja suorittavat opiskelijat Erillisiä opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan eivätkä näin ollen ole oikeutettuja opiskelijaetuihin. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista. JOO-opinto-oikeutta ei myönnetä, mikäli haettua ainetta opetetaan kotiyliopistossa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 283 Joustavan opinto-oikeuden valtakunnallinen verkkopalvelu (JOOPAS) löytyy www- osoitteesta joopas.fi. Kaikki…