Hakutulokset: psykologia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…viestintäteknologian pedagogiikka 25 op Psykologia 25/35 op * Työ- ja organisaatiopsykologia 25/35 op *** Oikeuspsykologia 30 op ** Yleinen teologia 25/35 op Ortodoksinen teologia 25/35 op   Luonnontieteiden ja metsätieteiden…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…viestintäteknologian pedagogiikka Kuvataide Kotitaloustiede Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö Musiikkikasvatus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling, suunnittelija Jenna Tuononen Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: amanuenssi Emma Hahl Ohjaus: amanuenssi Marina Cafaro Psykologia:…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

erillinen haku ja valinta. 2330481 Psykologian perusopintojen (sivuaine, 25 op) tavoitteet Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologi- asta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…tärkeä erittäin tärkeä melko tärkeä melko tärkeä melko tärkeä 1 nainen 2016 Psykologian maisteri Psykologia Ei Töissä En yksityinen yritys Helsinki, Espoo tai Vantaa ylempi kk-tutkinto erittäin tärkeä erittäin tärkeä…

2018_Ammattinimikkeet_FARMASIA_LÄÄKIS_PSYKOLOGIA [pdf]

…tutkija tutkijakoulutettava Tutkijalääkäri työterveyslääkäri virkalääkäri väestövastuulääkäri väitöskirjatutkija/päivystävä lääkäri yleislääkäri Hammaslääketieteen ko. Hammaslääketieteen lisensiaatti Hammaslääkäri Opettaja Terveyskeskushammaslääkäri Yksityishammaslääkäri, kliininen opettaja Ylihammaslääkäri PSYKOLOGIA Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike Psykologia ammatinvalintapsykologi henkilöstökonsultti…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…kauppatieteiden maisteri, useita eri pääaineita) kääntäjien koulutus (englanti tai saksa pääaineena) lastentarhaopettajien koulutusohjelma luokanopettajien koulutusohjelma lääkärien koulutusohjelma metsätiede oikeustiede proviisorien koulutus psykologia ravitsemustiede sosiaalityö sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka suomen historia ja…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…KV-harjoittelu 0-15,0 op Kohdeyliopistossa suoritettavia opintojaksoja Tarvittaessa lisäopinnot UEF:ssa MODUULI 14 (Psykologia) Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Vapaasti valittavia psykologian opintoja 30 op Yhteensä 30,0 op MODUULI 15 (Muu soveltuva vuosikurssiopettajan…