Tarkenna hakuasi

33900 Ristiinopiskelu (OY-UEF, psykologia)

Psykologian Oulu-UEF-opetusyhteistyöverkosto

Opetusyhteistyöverkoston kautta Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen psykologian pääaineopiskelijat voivat opiskella toisen yliopiston tarjoamia sivuaineopintoja.

Itä-Suomen yliopiston tarjoamat opinnot

Oulun yliopiston psykologian pääaineopiskelijoiden on mahdollista hakea ristiinopiskeltavaksi sivuaineeksi Oikeuspsykologian perusopinnot (30 op) tai Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op).

Hakuajat vuonna 2024 alkaviin opintoihin:

  • Haku: syksy 2023, Hakuaika: 20.11.-3.12.2023,  Myönnetyn opinto-oikeuden voimaantulopäivä: 1.1.2024
  • Haku: kevät 2024, Hakuaika:  20.5.-2.6.2024, Myönnetyn opinto-oikeuden voimaantulopäivä: 1.8.2024

Hakeminen ja opintojen suorittaminen

1. Tutustu opintoihin Pepin opinto-oppaasta https://opas.peppi.uef.fi: Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet > Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sivuainetarjonta.
2. Varmista opintojen sisällyttäminen  ja hyväksyminen tutkintoon kotiyliopistossasi ennen opintoihin hakemista.
3. Hae ristiinopiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon tällä Webropol-hakemuslomakkeella.
Päätös ilmoitetaan hakijalle kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.
4. Lue saamasi sähköpostiohjeet ja ilmoittaudu opetukseen ohjeiden mukaisesti.
Opinto-oikeuden saaneelle hakijalle lähetetään ohjeet sivuaineopintojen suorittamiseen päätöksen ilmoittamisen yhteydessä.
5. Suorita opinnot myönnetyn opinto-oikeuden aikana. Opinto-oikeus on voimassa neljä lukukautta.
6. Itä-Suomen yliopisto rekisteröi opintosuoritukset omaan rekisteriinsä. Opiskelija siirtää suoritukset kotiyliopiston rekisteriin muualla suoritettuina opintoina hyväksilukemalla opinnot kotiyliopistossa.

Oulun yliopiston tarjoamat opinnot

Itä-Suomen yliopiston psykologian pääaineopiskelijoiden on mahdollista hakea ristiinopiskeltavaksi sivuaineeksi Digitaalisten ihmistieteiden perusopinnot 25 op.

Opinnoissa on viiden (5) opiskelijan opintokokonaisuuskohtainen kiintiö seuraavasti: vuosittain opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 5 opiskelijaa, joille myönnetään opinto-oikeus koko 25 op peruskokonaisuuteen. Opinnot on suoritettava kahden (2) lukuvuoden kuluessa.

Lukuvuoden 24-25 ilmoittautuminen alkaa elokuussa 2024. Ilmoittautuminen tapahtuu Oulun yliopiston webropol-lomakkeella. Hakulomakkeella kysytään, onko opintosi hyväksytty hopsiisi. UEF:lla tätä ei kuitenkaan vaadita eli voit vastata kyllä, vaikka opintoja ei olisi lisätty Pepin hopsiisi.

Lisätietoja Digitaalisten ihmistieteiden perusopinnoista opinto-oppaasta. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan etänä.

Lisätietoja Oulun yliopiston Ristiinopiskelu -sivuilta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/ristiinopiskelu.