Tarkenna hakuasi

Opetuksen poikkeusjärjestelyt jatkuvat

Suomen hallitus on päättänyt 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoitukset jatkuvat eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Tämä merkitsee sitä, että Itä-Suomen yliopiston tilat pysyvät suljettuina, ja toiminta jatkuu etäopetuksena ja etätyöskentelynä.

Seuraa yliopiston koronavirussivustoa osoitteessa www.uef.fi/koronavirus. Jos sinulla on kysyttävää koronavirustilanteesta, ota yhteyttä osoitteeseen COVID-19@uef.fi.

Tiedote opiskelijoille

Hyvä Itä-Suomen yliopiston opiskelija

Toivomme, että koronavirustilanteen aiheuttama etäopiskeluun siirtyminen on sujunut kohdallasi ongelmitta ja että näemme sinut kampuksella hyvissä sielun ja ruumiin voimissa, kun poikkeustila lopulta tulevaisuudessa väistyy. Yliopiston tiloja ei avata ennen kuin Suomen viranomaiset katsovat tilojen avaamisen olevan turvallista. Suomen hallitus on 30.3.2020 päättänyt jatkaa opetuksen poikkeusjärjestelyjä 13.5.2020 saakka, ja poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Tämä merkitsee sitä, että Itä-Suomen yliopiston tilat pysyvät suljettuina, ja toiminta jatkuu etäopetuksena ja etätyöskentelynä.

Seuraathan yliopiston koronavirussivuja osoitteessa www.uef.fi/koronavirus sekä täällä Kamussa osoitteessa https://kamu.uef.fi/student-book/koronavirus. Täältä Kamusta löydät myös tukea ja ohjeita etäopiskeluun.

On selvää, että juuri nyt tilanne voi aiheuttaa ahdistavia tunteita ja taloudellisia huolia. Olemme koonneet Kamuun listan tahoista, joiden puoleen voi kääntyä erilaisissa elämän kriiseissä: https://kamu.uef.fi/student-book/auttavia-tahoja-elaman-kriiseissa/.

Fyysisestä etäisyydestä ja turvaväleistä huolimatta on tärkeää säilyttää yhteys opiskelijatovereihin ja muihin läheisiin. Kannustamme etäsosiaalisuuteen!

Keep calm and stay online #etäsuomenyliopisto

Tapio Määttä
Akateeminen rehtori

Miia Turtiainen
Opintopalvelujen johtaja

Uef Korona Keep Calm And Stay Online

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus myös tohtoreille

Itä-Suomen yliopisto laajentaa viime elokuussa käyttöön otettua jatkuvan oppijan opinto-oikeutta koskemaan myös tohtoriksi valmistuvia. Nyt myös tohtorin tutkinnon suorittanut voi täydentää opintojaan valmistumisensa jälkeen kahden vuoden ajan.

Itä-Suomen yliopistosta 1.1.2020 jälkeen valmistunut tohtori voi aktivoida jatkuvan oppijan opinto-oikeuden tutkintonsa suorittamisen jälkeen. Opinto-oikeuden käyttäminen on mahdollista tutkinnon suorittamislukuvuoden ja sitä seuraavan kahden lukuvuoden aikana.

Aiemmin jatkuvan oppijan opinto-oikeus koski ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja niitä alemman tutkinnon suorittaneita, joilla ei ollut oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Nyt mahdollisuus opintojen täydentämiseen tarjoutuu myös tuoreille tohtoreille.

– Tämä antaa hyvän tilaisuuden ja aikaa peilata omaa osaamista työelämän tarpeisiin. On tärkeää, että mahdollisuus tarjotaan nyt myös jatkotutkinnon suorittaneille, sanoo Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Jatkuvan oppijan opinto-oikeus mahdollistaa opintojen täydentämisen yliopiston opintotarjonnalla vapaan sivuaineoikeuden mukaisesti. Opiskelija voi myös suorittaa loppuun niitä sivuaineopintoja, joihin on saanut sivuaineoikeuden tutkinnon suorittamisen aikana.

Lisätietoja:
Akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta@uef.fi, puh. 050 575 1589
Opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen, miia.turtiainen@uef.fi, puh. 050 438 2610

Tiedote opiskelijoille sähköisistä tutkintotodistuksista

Tutkintotodistuksia ja muita todistuksia myönnetään myös yliopiston tilojen ollessa suljettuna. Koronaepidemian vuoksi teemme tutkintotodistukset kahtena alkuperäisenä keskenään samanlaisena kappaleena, ensin sähköisenä ja myöhemmin paperisena versiona.

Kaikki tutkintohakemukset tulee jättää sähköisesti. Kandidaatin ja tohtorin tutkintoa haetaan asiointipalvelussa, ja maisterin tutkintohakemus jätetään sähköpostin liitetiedostona lomakkeella. Poikkeuksena terveystieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintohakemukset jätetään sähköpostin liitetiedostona lomakkeella ja tohtorin tutkintoa haetaan asiointipalvelussa.

Sähköinen tutkintotodistus tehdään, jotta opiskelija saa sen mahdollisimman nopeasti käyttöönsä. Pyrimme lähettämään todistuksen valmistuneelle sähköpostitse kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta, mutta poikkeusoloissa aika voi olla pidempi. Sähköisesti allekirjoitettu todistus on alkuperäinen ja virallinen, ja se vastaa paperista tutkintotodistusta liitteineen. Valmistuneelle lähetetään myös paperinen tutkintotodistus, kun poikkeustilanne on ohi.

Anna kiitosta tai noottia ISYYn Hymy- ja valitusviikolla 30.3.–5.4.2020

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Hymy- ja valitusviikkoa vietetään 30.3.–5.4.2020!

Hymy- ja valitusviikon aikana sinulla on mahdollisuus antaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) kautta palautetta ISYYlle, yliopistolle, YTHS:lle, Amicalle tai kenelle tahansa opiskelijan elämään vaikuttavalle toimijalle. Pääset antamaan palautteesi meille kätevästi sähköisellä lomakkeella.

Mitkä jutut toimivat ja ansaitsevat kiitosta? Entä mikä ärsyttää ja kaipaa parannusta? Kerro se meille, niin viemme palautteen eteenpäin! Palaute annetaan nimettömänä.

Sähköisen lomakkeen kautta voit antaa palautetta viikolla 14. Lomake avautuu ma 30.3.2020 klo 9.00 ja sulkeutuu su 5.4.2020 klo 23.59.

Linkki sähköiseen lomakkeeseen:

Google Forms: Hymy- ja valitusviikon palautelomake

Lue lisää:

Facebook.com: Hymy- ja valitusviikko // Smiles and Complaints Week

#hymyjavalitusviikko2020

Lisätietoja:

Salli Kosonen, ISYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava (Kuopio), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, salli.kosonen@isyy.fi, puh. +358 44 576 8410

Roosa Ylikoski, ISYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava (Joensuu), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, roosa.ylikoski@isyy.fi, p. +358 44 576 8403

Compass Groupin ravintolat Tori36 ja Tietoteknia suljetaan

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kuluttajien terveys ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä Compass Groupissa. Otamme koronavirusuhan etenemisen erittäin vakavasti ja haluamme osaltamme ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Viitaten hallituksen 24.3. antamaan esitykseen olemme osaltamme siinä tilanteessa, että joudumme sulkemaan lisää ravintoloitamme. Otamme tilanteen vakavasti ja sitoudumme osaltamme kantamaan vastuumme koronaviruksen hillitsemiseksi.

Tästä syystä ravintolat Tori36 Joensuussa ja Tietoteknia Kuopiossa suljetaan 28.3.2020 alkaen ja ne ovat suljettuja toistaiseksi. Palvelemme teitä taas heti tilanteen normalisoituessa.

Ystävällisin terveisin,

Hannele Pirhonen

Asiakkuuspäällikkö, Suomi

Compass Group

Haku Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuusopintoihin alkaa 7.4.2020

VIEXPERT – opintopolku Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuuteen

Haluaisitko hankkia kansainvälistä erityisosaamista osaksi maisterin tutkintoasi? Kiinnostaako Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuus? Hae VIExpertin syventävien opintojen erikoistumisohjelmaan!

Voit hakea Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuusopintoihin eli VIExpertiin hyvin monista eri lähtökohdista. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin koordinoimassa 12 suomalaisen yliopiston yhteisessä 2-3-vuotisessa VIExpert-kokonaisuudessa voit yhdistää esimerkiksi humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, teknisen tai kaupallisen alan maisterintutkintoosi monitieteiset alueopinnot, joista on hyötyä niin tutkimuksessa, virkamiesuralla kuin yritysmaailmassakin. Verkostomuotoiset asiantuntijaopinnot avaavat uusia mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille ympäri Suomen. VIExpert on kouluttanut useita satoja asiantuntijoita, joista moni on työllistynyt ministeriöihin, järjestöihin, yrityksiin tai politiikkaan.

VIExpertissä voit muotoilla maisterintutkinnostasi persoonallisen kokonaisuuden ja erottua näin työmarkkinoilla. VIExpert-opiskelijana saat hyödynnettäväksesi 12 yliopiston opetustarjonnan Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen alalla, ja pääset opiskelemaan ainutlaatuisia Venäjään ja itäisen Eurooppaan liittyviä kursseja: Valittavana on vuosittain yli 60 kurssia eri tieteenaloilta ja eri yliopistoissa. VIExpert-opinnoissa pääset seuraamaan sekä lähi- että etäopetusta, jonka lisäksi VIExpert-kesäkoulu ja johonkin ko. alueen maahan suuntautuva opintomatka tarjoavat tilaisuuden myös verkostoitua ja kehittää työelämävalmiuksia.

Tarkista vielä, että täytät seuraavat hakukriteerit:

  • Tiedossa maisteriopinnot jossakin verkoston jäsenyliopistossa
  • Kandidaattivaiheen opinnot loppusuoralla (kandidaatintutkinto valmiina hakuvuoden loppuun mennessä) tai valmis kandidaatintutkinto
  • Motivaatio Venäjän, jonkin muun entisen Neuvostoliiton maan ja/tai itäisen Keski-Euroopan opintoihin
  • Suunnitelmia tehdä loppututkielma VIE-alueeseen liittyen
  • Hyvä opintomenestys

Hae opintoihin viimeistään 7.4.2020 mennessä. Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoihin valitaan noin 40 opiskelijaa, ja valintapäätöksestä ilmoitetaan viimeistään 20.5.2020.

Katso hakuohjeet ja hakukuulutus (pdf)

Mikäli sinulla herää jotain kysymyksiä, niin voit kysyä lisätietoja opintokokonaisuuden yhteyshenkilöiltä: Sirke Mäkinen 050 4767293 ja Hanna Peltonen 02941 23681.