Tarkenna hakuasi

Uusi kansainvälistyvän kaupan saksankielisen alueen sivuainekokonaisuus tarjolla opiskelijoille

Kansainvälistyminen muokkaa voimakkaasti kaupan alaa ja sen osaamistarpeita. Kauppatieteiden laitos ja humanistinen osasto tarjoavat yhteistyössä Kansainvälistyvä kauppa: saksankielinen kulttuurialue -sivuainekokonaisuuden, joka on vapaasti Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden suoritettavissa.

Sivuainekokonaisuuden tavoitteena on luoda kansainväliseen kauppaan tähtääville opiskelijoille parempia valmiuksia toimia nimenomaan saksankielisellä kulttuurialueella. Opinnoissa tarkastellaan sekä kansainvälisen kaupan, liiketoiminnan ja kulttuurierojen kysymyksiä ja vaikutuksia. Lisäksi perehdytään saksankielisen kielialueen yhteiskunnalliseen toimintaan sekä median ja kulttuurin ominaispiirteisiin suomalaisesta näkökulmasta.

– Suurin osa saksan kielen ja kulttuurin opinnoista vaatii tällä hetkellä läsnäolon Joensuun kampuksella, mutta mietimme, miten voisimme jatkossa tarjota saksan opiskelumahdollisuuksia paremmin myös Kuopion kampuksen opiskelijoille. Kiinnostus saksan sivuaineopintoja kohtaan näyttäisi olevan kasvamassa, toteaa saksan kielen yliopisto-opettaja Niina Syrjänen.

Sivuainekokonaisuus muodostuu kolmesta opintokokonaisuudesta eli moduulista: Kansainvälistymisen kulttuurinen moduuli (8 op), Kansainvälistyvän kaupan moduuli (11 op) sekä saksan kielen ja kulttuurin moduuli (6–11 op).

Kansainvälistyvä kauppa: saksankielinen kulttuurialue -sivuainekokonaisuus on kehitetty kauppatieteiden laitoksen kansainvälisen vähittäiskaupan hankkeen sekä humanistisen osaston HUMUS-hankkeen yhteistyönä.

Sivuainekokonaisuuden opinnot ovat pyörähtäneet käyntiin syksyllä 2022, ja uudet ilmoittautumis- ja toteutusaikataulut löytyvät Pepistä.

Tervetuloa oppimaan!

Lisätietoja

Sari-Johanna Karhapää, yliopistonlehtori, sari-johanna.karhapaa@uef.fi

Alexandra Simon-López, yliopistonlehtori, alexandra.simon-lopez@uef.fi

Vaihtoinfo 4.10.!

KV-liikkuvuuspalvelut järjestää yleisen infotilaisuuden vaihto-opiskelusta tiistaina 4.10. kello 15-16. Tilaisuus järjestetään molemmilla kampuksilla hybridinä, joten voit osallistua joko paikan päällä tai etänä. Tilaisuus on suomenkielinen.

Tilaisuus järjestetään:

  • Joensuussa Agoralla salissa AG109
  • Kuopiossa Canthialla salissa CA301

Zoom-linkin tilaisuuteen löydät Kamun sivulta vaihto-opiskelun tapahtumat. Tervetuloa!

Keskustelusarja ”Mistä puhumme, kun puhumme tieteestä?” jatkuu

Keskustelusarjassa valotetaan tieteentekemistä monesta suunnasta. Tarkasteltavina aiheina ovat laajasti eri tieteen teemat. Pengomme esimerkiksi, mitä tiede on, miten eri yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkitaan ja miten tutkimuksesta viestitään eri tieteenaloilla.

Kauden 2021-22 pandemiateeman jälkeen kauden 2022-23 yleisteemaa luonnehtivat intohimo, luovuus ja luova ajattelu yhdessä kriittisen ajattelun kanssa tieteessä.

Open for climate justice – kan­sain­vä­li­sen avoimen tieteen viikon keskustelu to 27.10.2022 klo 14.15-15.00

Keskustelijoina maantieteen professori Ari Lehtinen ja kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopistonlehtori Seita Romppanen. Puheenjohtajana Lasse Heikkinen.

OA-viikon teema on tänä vuonna Open for Climate Justice. Teemalla pyritään edistämään ilmastoliikkeen ja kansainvälisen avoimen yhteisön yhteyksiä ja yhteistyötä. Tiedon jakaminen on ihmisoikeus ja ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa tiedonvaihtoa ja erilaisten raja-aitojen ylittämistä.

Paikkana tällä kertaa Metrian aula Joensuun kampuksella sekä Zoom, joka välitetään myös Kuopion kampuksen Snellmanian aulaan.

Kasvata ymmärrystäsi tieteestä ja osallistu! Ei ilmoittautumista. Tervetuloa keskustelemaan!

Keskustelusarjan on ideoinut sovelletun fysiikan yliopistonlehtori Lasse Heikkinen yhdessä verkko- ja monimuotopedagogiikan fasilitaattori Susanna Kohosen (kielikeskus) ja erityistietoasiantuntija Tuulevi Ovaskan (kirjasto) kanssa.

YTHS Ravitsemus -mobiilisovellus tarjoaa ravitsemukseen liittyviä valmennusohjelmia

Terveyttä edistävä syöminen tuo voimaa arkeen ja jaksamista opiskeluun. Siksi Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö (YTHS) on ottanut käyttöön uuden digitaalisen YTHS Ravitsemus -palvelun, joka tukee opiskelijoita löytämään juuri itselleen sopivat tavat syödä hyvin, tarjoaa vertaistukea ja sisältää hyvinvointiin liittyviä itsenäisiä valmennusohjelmia. Ajantasaisen tiedon lisäksi pääset havainnoimaan omaa toimintaasi, tekemään hyvinvointia tukevia harjoituksia ja harjoittelemaan uusia tottumuksia omaan tahtiisi.

Mobiilisti toimiva YTHS Ravitsemus on opiskelijoiden käytössä maksutta koko opiskelujen ajan. Se on siis ulottuvillasi juuri silloin, kun tarvitset. Palvelu on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Lue lisää: https://www.yths.fi/palvelut/ryhmatoiminta-ja-verkkokurssit/ravitsemus/

Microsoft roadshow 4.-5.10.2022

Tule tapaamaan Microsoftin oppilaitostiimiä tiistaina Joensuun kampuksella Carelian aulassa sekä keskiviikkona Kuopion kampuksella Canthian aulassa.

Voit tulla myös kuulemaan esityksen Microsoftin tarjoamista työvälineistä oppimisen ja opettamisen tueksi.
Toisena sessiona käydään läpi pilvialustan palveluita. Azure on Microsoftin julkisen pilven alusta, joka taipuu moneen käyttötarkoitukseen.

Joensuu 4.10.2022

▪ 8.30 – 9.30 Tervetuloa tapaamaan Microsoftin oppilaitostiimiläisiä sekä keskustelemaan Microsoftin palveluista ja teknologiaosaamisen merkityksestä. Carelian aula
▪ 9.30 – 10.00 Microsoft ja yhteistyö yliopistojen kanssa (Microsoft & UEF), AU112
▪ 10.00 – 10.30 Microsoftin oppimisen työvälineet (Microsoft), AU112
▪ 10.30 – 11.00 Pilvialustan mahdollisuudet opiskelussa ja tutkimuksessa (Microsoft & UEF),AU112
▪ 11.00 – 12.00 Tauko & lounas
▪ 12.00 – 13.00 Tervetuloa tapaamaan Microsoftin oppilaitostiimiläisiä sekä keskustelemaan Microsoftin palveluista ja teknologiaosaamisen merkityksestä. Carelian aula
▪ 13.00 – 13.30 Microsoftin oppimisen työvälineet (Microsoft), AU112
▪ 13.30 – 14.00 Pilvialustan mahdollisuudet opiskelussa ja tutkimuksessa (Microsoft & UEF), AU112

Kuopio 5.10.2022

▪ 8.30 – 9.30 Tervetuloa tapaamaan Microsoftin oppilaitostiimiläisiä sekä keskustelemaan Microsoftin palveluista ja teknologiaosaamisen merkityksestä. Canthian aula
▪ 9.30 – 10.00 Microsoft ja yhteistyö yliopistojen kanssa (Microsoft & UEF), CA301
▪ 10.00 – 10.30 Microsoftin oppimisen työvälineet (Microsoft), CA301
▪ 10.30 – 11.00 Pilvialustan mahdollisuudet opiskelussa ja tutkimuksessa (Microsoft & UEF), CA301
▪ 11.00 – 12.00 Tervetuloa tapaamaan Microsoftin oppilaitostiimiläisiä sekä keskustelemaan Microsoftin palveluista ja teknologiaosaamisen merkityksestä. Canthian aula

Luentojen sisällöt tarkemmin

Microsoftin oppimisen työvälineet
▪ Tervetuloa kuulemaan Microsoftin tarjoamista työvälineistä oppimisen ja opettamisen tueksi. Microsoftin M365-ympäristö tarjoaa opettajille ja opiskelijoille monipuolisen alustan tukemaan oppimista ja sen etenemisen seuraamista. Lisäksi esittelemme Microsoft Viva – kokemusympäristöä, joka kokoaa yhteen työnkulun viestinnän, oppimisen, resurssit ja merkitykselliset tiedot.

Pilvialustan mahdollisuudet opiskelussa ja tutkimuksessa

▪ Yleistä pilvipalveluista
▪ Microsoftin Azure-pilvialustan palvelut ja demo

– Azure on Microsoftin julkisen pilven alusta, joka taipuu moneen käyttötarkoitukseen. Azuresta saat palvelinkapasiteettia ja tallennustilaa tarpeen mukaan. Voit käyttää Azurea myös ketteränä kehitysalustana
digitaalisille ratkaisuille ja sovelluksille. Azuresta löytyvät myös modernit AI&ML-välineet.
▪ Azure Itä-Suomen yliopistossa

Opiskelijakysely oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa – vastaa ja vaikuta!

Tervetuloa vastaamaan korkeakouluopiskelijoille suunnattuun kyselyyn, jossa kartoitetaan monipuolisesti tietoa korkeakouluopiskelijoiden omista kokemuksista ja näkemyksistä oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa.

Kysely kuuluu Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiin, jonka toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Lisätietoa arvioinnista saatte arvioinnin nettisivuilta.

Toivomme, että jokainen korkeakouluopiskelija vastaisi kyselyyn omien opiskelukokemustensa pohjalta. Jokaisen vastaus on tärkeä. Kyselyn vastaamisen viimeinen päivä on perjantai 7.10.2022. Vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Osaa vastauksista voidaan käyttää Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnissa. Arvioinnin päätyttyä kyselyvastaukset arkistoidaan, ja niitä voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Arkistoitavat kyselyvastaukset anonymisoidaan. Kyselyn tulokset raportoidaan myös niin, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

Kiitos, kun osallistut arviointiin!

TVT-taitoja opiskelijoille syksyllä 2022

8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (2 op) opintojakso käynnistyi jälleen 5.9.2022!

Oletko juuri aloittanut yliopisto-opinnot? Tai ehkä oletkin jo aloittamassa (tai jatkamassa) kandi- tai pro gradutyötä? Riippumatta mihin tällä jatkumolla asetut, suosittelen Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena-kurssia juuri sinulle!

Kurssilta saat perusvalmiudet Microsoftin Office-ohjelmiin (Word, PowerPoint ja Excel). Opit myös käyttämään yliopiston tietokoneita ja tietoverkkoja sekä tekemään opinnäytetyöstäsi yliopiston saavutettavuusvaatimusten mukaisen. Jos Office-ohjelmat ja yliopiston järjestelmät ovat sinulle jo entuudestaan tuttuja, voit saada kurssin opintopisteet vaivattomasti. Huomaa myös, että Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena opintojakso saattaa sisältyä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi (tarkista HOPS:ista). Tulitpa kurssille sitten pakosta tai mielenkiinnosta, lupaan, että kurssista on sinulle hyötyä viimeistään lopputyötä kirjoittaessa.

Edellisten lukuvuosien tapaan voit suorittaa kurssin sinulle sopivaan tahtiin, täysin itsenäisesti tai viikoittaisella Zoom-tapaamisella piipahtaen (tiistaisin kello 14). Suoritusaikaa sinulla on 30.6.2023 asti. Kurssille ilmoittaudutaan Pepissä.

Katso lisätietoja

Lisätietoa:
Sari Pitkänen

Syksyn liikuntailtapäivää vietetään 5.10.2022 – ohjelma julkaistu!

Liikuntailtapäivä on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen tapahtuma opiskelijoille ja henkilöstölle. Syksyn liikuntailtapäivää vietetään 5.10.2022 klo 12.15 alkaen. Liikuntailtapäivä on opetuksesta vapaa.

Liikuntailtapäivän ohjelma on SYKETTÄ-liikuntapalveluiden järjestämä, mutta osallistuminen ei vaadi SYKETTÄ-tarraa. Liikuntailtapäivänä on tarjolla runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja lajikokeiluja sisällä ja ulkona sekä yhteistyökumppaneiden järjestämänä. Osa lajeista on maksuttomia ja osa vaatii erillisen pääsymaksun.

Liikuntailtapäivän ohjelman lisäksi myös kaikki päivän SYKETTÄ-kalenterin tunnit ovat osa ohjelmaa! Osallistuaksesi liikuntakalenterin tunneille ja vuoroille liikuntailtapäivänä sinulla ei tarvitse olla voimassaolevaa SYKETTÄ-tarraa, mutta sinun tulee olla rekisteröitynyt käyttäjäksi sekä ilmoittautua tunneille ja vuoroille.

Liikuntailtapäivän ohjelma on nyt julkaistu! Kaupunkikohtaiset liikuntailtapäivän ohjelmat ja ilmoittautumisaikataulut löydät verkkosivujen kautta:

Joensuun ohjelmasivu

Kuopion ohjelmasivu

Uudistuva suomen kielen opetus tehostaa kansainvälisten asiantuntijoiden kotoutumista

Uusi oppimateriaali helpottaa tarinan keinoin kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Itä-Suomen yliopisto uudistaa kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan suomen kielen opetusta. Syksystä 2022 alkaen suomen kielen alkeiden opiskelun voi aloittaa itsenäisesti jo ennen Suomeen saapumista. Kurssitarjontaa on lisätty kattamaan paitsi molemmissa kampuskaupungeissa Joensuussa ja Kuopiossa opiskelevien myös muualta opintojaan etäyhteyksin suorittavien tarpeet.

Suomi toisena kielenä -opintoja sisältyy nykyisin lähes kaikkiin englanninkielisiin kandidaatin- ja maisterintutkintoihin. Kielikeskuksen johtajan Lauri Tolkin mukaan uudistuksella yliopisto haluaa vahvistaa kansainvälisten osaajien kiinnittymistä alueelle.

– Aiemmin kursseille on voinut olla hankala päästä, jos maahantulo on hiukan viivästynyt. Nyt opiskelija pääsee joustavasti rakentamaan kielitaitoaan jo ennen muiden opintojen alkua, Tolkki kertoo.

Samassa yhteydessä myös kurssien oppimateriaalit on uudistettu tarinalliseksi ja paikallisuutta korostavaksi kokonaisuudeksi. Tarinan hahmot elävät samaa elämänvaihetta ja arkea kuin osallistujat. Kohdennettu materiaali tarjoaa vankan samaistumispinnan ja helpottaa edelleen oppijoiden kotoutumista. Näin itäsuomalainen arki ja kampuskaupungit sekä Suomen yhteiskunta ja työelämä tulevat luontevasti tutuiksi.

– Uudistus on mahdollistanut myös räätälöidyn tarjonnan ja materiaalien kehittämisen Itä-Suomen yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle. Vastaavaa tarinallista materiaalia on pilotoitu aiemmin eurooppalaisen YUFE-allianssin opiskelijoille ja toisaalta yliopiston henkilökunnalle suunnatuilla kursseilla ja kehitetty saadun rohkaisevan palautteen perusteella, kertoo suomen kielen yliopisto-opettaja Katri Niemi.

Kielikeskus tarjoaa suomi toisena kielenä -opintoja nollatasolta eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasolle B1 asti. Aineistoja kehittäneet Niemi ja yliopistonlehtori Tapio Hokkanen iloitsevat myös uudesta kollegasta Elina Heimalasta.

– On todella hienoa päästä mukaan innovatiiviseen tiimiin, jossa suomen kielen opetusta kehitetään opiskelijoiden tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Kielen ja kulttuurin omaksumisessa on lopulta kyse osallisuuden kokemuksen ja kotoutumisen vahvistamisesta, Heimala kertoo.

Uudistusta on tuettu yliopiston strategisella rahoituksella. Samalla on laadittu kurssivalintaa helpottava lähtötasotesti, ja lisäksi tekeillä on suomen kielen maistiaismateriaali, Hokkanen kertoo. Uusia opetusjärjestelyitä kokeillaan alkaneena lukuvuonna ja kursseja kehitetään edelleen kokemusten ja palautteen perusteella.

Lisätietoja

Lauri Tolkki, Kielikeskuksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, lauri.tolkki@uef.fi, p. 050 308 1799

Tukikursseja kandin ja gradun kirjoittamiseen!

Sujuvuutta kandin kirjoittamiseen -tukiryhmä, 1 op

Tuntuuko, että et saa tekstiä paperiin? Tuntuuko hankalalta muotoilla lähteiden tekstiä omin sanoin? Huolettaako sinua, onko tekstisi tieteen kriteerien mukaista? Kaipaisitko apua tekstin kieliasun muotoiluun tai esimerkiksi lähteiden merkitsemiseen? Jos vastauksesi on kyllä, tule tukikurssille!

Kurssin tavoitteena on tukea keskeneräisten, mahdollisesti jo aikataulustaan viivästyneiden tai muutoin jumiutuneiden suomenkielisten kandidaatintutkielmien kirjallista tuottamista, muotoilemista ja valmiiksi saattamista.

Saat kurssin aikana eväitä ja henkilökohtaista tukea kirjoittamisprosessiin. Kurssilla hyödynnetään myös vertaistyöskentelyä, sillä yhteinen tekeminen ja teksteistä keskusteleminen vahvistaa luottamusta onnistumiseen. Ryhmäkoko on 12, ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2022. Kurssihakemukset käsittelee kurssin opettaja Tapio Hokkanen.

Aikataulu syyslukukaudella 2022 (verkko-opetuksena Zoomissa molempien kampusten opiskelijoille):
pe 28.10. klo 10–12
pe 4.11. klo 10–12
pe 11.11. klo 10–12
pe 18.11. klo 10–12
pe 25.11. klo 10–12
pe 2.12. klo 10–12
+ erikseen sovittavat, henkilökohtaiset palaute- ja ohjauskeskustelut tarvittaessa kasvokkain

Ilmoittautuminen pepissä, koodi KK00CU09-3001 + erillinen hakukaavake, linkki hakemukseen avautuu peppi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Sujuvuutta gradun kirjoittamiseen -tukiryhmä, 1 op

Kurssin tavoitteena on tukea pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa eteenpäin. Jos olet aloittanut gradusi, mutta tekstiä ei synny ja työ junnaa paikallaan, kannattaa tulla mukaan. Saat kurssin aikana tukea kirjoittamisprosessiin, rytmiä kirjoittamiseen sekä tekstipalautetta vertaistyöskentelyssä ja kurssin vetäjältä Petri Jääskeläiseltä. Myös opintopsykologi Katri Ruth pitää yhden ohjauskerran.

Ilmoittautuminen päättyy 20.9.2022. Ryhmään otetaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Kurssihakemukset käsittelee kurssin opettaja Petri Jääskeläinen.

Ryhmäkokoontumiset etänä syyslukukaudella 2022 (Zoom):
ti 27.9. klo 10–12
ti 4.10. klo 10-12 opintopsykologi
ti 11.10. klo 10–12
ti 25.10. klo 10–12
ti 1.11. klo 10–12
ti 8.11. klo 10–14
ti 15.11. klo 10-12

Lisäksi saat henkilökohtaista tekstiohjausta kurssin vetäjältä erikseen sopimanasi aikana (Zoom).

Ilmoittautuminen pepissä, koodi KK00CU10-3001 + erillinen hakukaavake, linkki hakemukseen avautuu peppi-ilmoittautumisen yhteydessä