Tarkenna hakuasi

MOT Kielipalvelun etäkäyttö toimii nyt HAKA-tunnuksilla

  1. Mene osoitteeseen www.sanakirja.fi ja klikkaa oikeasta yläkulmasta Kirjaudu TAI mene osoitteeseen www.sanakirja.fi/korkeakouluille.
  2. Valitse Yliopisto tai ammattikorkeakoulu -valikosta Itä-Suomen yliopisto ja klikkaa Haka Login. Kirjaudu Itä-Suomen yliopiston Haka-tunnuksillasi.
  3. Voit kirjautua palveluun aina tarvittaessa uudelleen Haka-tunnistautumisella. Selain muistaa kirjautumisen siihen asti, kunnes välimuisti tyhjennetään tai palvelu päivittyy.

Myös vanha sähköpostiosoitteen käyttöön perustunut kirjautumistapa toimii toistaiseksi edelleen. Yliopiston verkossa palvelu toimii ilman kirjautumista osoitteessa www.sanakirja.fi.

Kirjaston live-chatin aukioloaika muuttuu

Kirjastobotti Uffe on palvellut asiakkaitamme ahkerasti kolme kuukautta vuorokauden ympäri. Olemme iloisia sen saamasta vastaanotosta, joka näkyy reippaassa käyttäjämäärässä. Moni on saattanutkin huomata Uffen vinkkaamana, että yleisimpiin kirjastokysymyksiin löytyy aina vastaus verkkosivuiltamme.

Jos kysyttävää on jäänyt, Uffen kautta on tähän saakka päässyt jututtamaan asiakaspalvelijaa klo 9–15. Keskiviikosta 1.2.2023 alkaen asiakaspalvelijan tavoittaa tuntia myöhemmin eli klo 10–16. Muina aikoina Uffe palvelee edelleen kirjaston verkkosivujen oikeassa alalaidassa, josta löydät klikattavan chat-kuvakkeen. Botin kautta voit myös lähettää meille viestin, johon vastaamme sähköpostitse. Uffe tarjoaa näitä vaihtoehtoja silloin, kun se ei osaa itse auttaa sinua.

Toivomme palautetta botin toiminnasta!

Useissa Microsoft O365 palveluissa häiriöitä/Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services

Käyttäjät eivät ehkä voi käyttää useita Microsoft 365 -palveluita.
-Microsoft Teams
-Exchange Online
-Outlook
-SharePoint Online
-OneDrive for Business
-Microsoft Graph
Microsoft tutkii ongelmaa.


Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services
-Microsoft Teams
-Exchange Online
-Outlook
-SharePoint Online
-OneDrive for Business
-Microsoft Graph
Microsoft investigating a potential issue.

Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 5.2.2023 mennessä!

Kuva, jossa teksti turkoosilla pohjalla. Tekstissä UEF "sydän" TUUTORI ja hae nyt.

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän on myös valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään. Tuutoriksi kouluttautuessa sekä tuutorina toimiessa saa arvokasta osaamista, uusia tuttavuuksia, ikimuistoisia kokemuksia ja tietenkin myös opintopisteitä.

Kiinnostuitko? Vuoden 2023 tuutorihaku alkaa 24. tammikuuta ja jatkuu 5. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi. Seniorituutorit siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille ja tuovat opiskelijanäkökulmaa mukaan tuutorikoulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä voivat myös esimerkiksi olla mukana järjestämässä tapahtumia vertaistuutoreille.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreina toimivia opiskelijoita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen. Myös vertais- ja maisterituutoreina jo toimineet opiskelijat voivat hakeutua kansainvälisiksi tuutoreiksi!

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa. Maisteri-, seniori- ja kv-tuutorivalinnoista tiedottaa uuden opiskelijan palvelut myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon: uef.fi/tuutori.

Kansainvälinen viikko 23.-26.1.!

KV-liikkuvuuspalvelut järjestää tammikuussa 23.-26.1. kansainvälisen viikon!

Viikon aikana pidetään infotilaisuuksia eri vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja vaihtoon hakemisesta. Infot pidetään Zoomissa ja pääosin suomeksi. Viikon aikana on tulossa myös englanninkielinen yleisinfo vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista.

Vaihtoinfojen lisäksi kampuksilla järjestetään myös infotiskit seuraavasti:

Tiistai 24.1. klo 12-14

Joensuu: Carelian aula
Kuopio: Snellmanian aula

Keskiviikko 25.1. klo 12-14

Joensuu: Carelian aula (huom! Afternoon Tunes -tapahtuman johdosta infotiski sulkeutuu jo 13:30)
Kuopio: Snellmanian aula

Infotiskeillä paikalla kv-liikkuvuuspalveluiden henkilökuntaa, joilta voit kysyä vaihdosta tai kansainvälistymiseen liittyvistä asioista. Tule käymään!

Löydät KV-viikon tapahtumakalenterin ja linkit Zoom-infoihin Kamun vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen -kokonaisuuden sivulta Vaihto-opiskelun tapahtumat. Tervetuloa mukaan!

Annie Advisor -sovellus auttaa löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat ja ohjaa oikean tuen piiriin

Itä-Suomen yliopisto pilotoi Annie Advisoria, joka on opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeen havaitsemiseen suunniteltu sovellus. Pilotointi toteutetaan osana Kaikki ohjaavat -toimintamallia vuoden 2023 aikana.

Sovelluksen ytimessä on chatbot, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaa häntä yliopiston tarjoamiin tukipalveluihin. Käytännössä Annie lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko opiskelija tukea opintoihin, urasuunniteluun, hyvinvointiin tai valmistumiseen liittyvissä asioissa. Chatbot ohjaa tuen tarpeessa olevan opiskelijan tukea tarjoavalle ohjaajalle oppiaineessa, opintopalveluissa tai ylioppilaskunnassa. Sovellus voi neuvoa opiskelijan myös eri palvelujen ajanvaraukseen tai kirjallisten tukimateriaalien pariin.

Pilotissa on mukana Itä-Suomen yliopistosta yhteensä 14 oppiainetta, joiden kanssa yhteistyössä on suunniteltu erilaisia viestipolkuja pilotointiin. Kevään aikana pilotoidaan hyvinvointiviestipolkua sekä yksittäisellä opintojaksolla käytettävää viestipolkua ja syksyllä valmistumassa olevien opiskelijoiden viestipolkua. Osassa oppiaineista Annie lähettää kyselyn tietyn vuosikurssin kaikille opiskelijoille, osassa tekstiviestein lähestytään vain opinnoissaan edellisellä lukukaudella tavoiteaikataulua hitaammin edistyneitä opiskelijoita. Pilotin aikana tekstiviestin Annielta tulee saamaan enimmillään 1500 opiskelijaa.

Opiskelijoiden kynnys ottaa itse yhteyttä voi olla korkea monesta syystä. Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten saattaisi jäädä kertomatta ja johtaisi pahimmillaan ongelmien kasaantumiseen, opintojen viivästymiseen jopa keskeyttämiseen.

Syksyn 2023 aikana arvioidaan pilotoinnin onnistumista ja palvelun vaikuttavuutta sekä päätetään, jatketaanko Annien käyttöä pilotoinnin jälkeen.

Lisätietoja
UEFin Annie-koordinaatiotiimi
Uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen, kirsi.vallius-leinonen@uef.fi
Amanuenssi Outi Tikkanen, outi.tikkanen@uef.fi
IT-asiantuntija Aarne Lyykorpi, aarne.lyykorpi@uef.fi

Tukikursseja kandin ja gradun kirjoittamiseen!

Sujuvuutta kandin kirjoittamiseen -tukiryhmä, 1 op

Tuntuuko, että et saa tekstiä paperiin? Tuntuuko hankalalta muotoilla lähteiden tekstiä omin sanoin? Huolettaako sinua, onko tekstisi tieteen kriteerien mukaista? Kaipaisitko apua tekstin kieliasun muotoiluun tai esimerkiksi lähteiden merkitsemiseen? Jos vastauksesi on kyllä, tule tukikurssille!

Kurssin tavoitteena on tukea keskeneräisten, mahdollisesti jo aikataulustaan viivästyneiden tai muutoin jumiutuneiden suomenkielisten kandidaatintutkielmien kirjallista tuottamista, muotoilemista ja valmiiksi saattamista.

Saat kurssin aikana eväitä ja henkilökohtaista tukea kirjoittamisprosessiin. Kurssilla hyödynnetään myös vertaistyöskentelyä, sillä yhteinen tekeminen ja teksteistä keskusteleminen vahvistaa luottamusta onnistumiseen. Ryhmäkoko on 12, ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen päättyy 06.03.2023. Kurssihakemukset käsittelee kurssin opettaja Tapio Hokkanen.

Aikataulu kevätlukukaudella 2023 (verkko-opetuksena Zoomissa molempien kampusten opiskelijoille):
pe 17.03. klo 10–12
pe 24.03. klo 10–12
pe 31.03. klo 10–12
pe 14.04. klo 10–12
pe 21.04. klo 10–12
pe 28.04. klo 10–12
+ erikseen sovittavat, henkilökohtaiset palaute- ja ohjauskeskustelut tarvittaessa kasvokkain

Ilmoittautuminen pepissä, koodi KK00CU09-3002 + erillinen hakukaavake, linkki hakemukseen avautuu peppi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Sujuvuutta gradun kirjoittamiseen -tukiryhmä, 1 op

Kurssin tavoitteena on tukea pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa eteenpäin. Jos olet aloittanut gradusi, mutta tekstiä ei synny ja työ junnaa paikallaan, kannattaa tulla mukaan. Saat kurssin aikana tukea kirjoittamisprosessiin, rytmiä kirjoittamiseen sekä tekstipalautetta vertaistyöskentelyssä ja kurssin vetäjältä Petri Jääskeläiseltä. Myös opintopsykologi Katri Ruth pitää yhden ohjauskerran.

Ilmoittautuminen päättyy 27.01.2023. Ryhmään otetaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Kurssihakemukset käsittelee kurssin opettaja Petri Jääskeläinen.

Ryhmäkokoontumiset etänä kevätlukukaudella 2023 (Zoom):
ti 07.02. klo 10–12
ti 14.02. klo 10-12
ma 20.02. klo 10–12
ti 28.02. klo 10–12
ti 14.03. klo 10–12
ti 21.03. klo 10–14
ti 28.03. klo 10-12

Lisäksi saat henkilökohtaista tekstiohjausta kurssin vetäjältä erikseen sopimanasi aikana (Zoom).

Ilmoittautuminen pepissä, koodi KK00CU10-3002 + erillinen hakukaavake, linkki hakemukseen avautuu peppi-ilmoittautumisen yhteydessä