Tarkenna hakuasi

Tarvitsetko liikuntaneuvontaa ja haluaisitko liikkua pienryhmässä?

SYKETTÄ Joensuu järjestää keväällä 2022 kaksi erilaista liikuntaneuvontaryhmää. Ryhmät on suunnattu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Ryhmien maksimikoko 8 henkilöä ja kesto 10 viikkoa. Ryhmien ohjauksesta vastaavat liikuntaneuvoja, sosionomi sekä kotitalousasiantuntija. Ryhmät alkavat joustavasti helmikuun 2022 alussa sitä mukaa, kun ne täyttyvät. Ilmoittautuminen on auki 28.1.2022 asti. Ryhmät ovat ilmaisia eivätkä vaadi SYKETTÄ-tarraa.

Ryhmiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti YTHS:n tai UEF:n opintopsykologien kautta, mutta ryhmiin voi hakea suoraan SYKKEEN kautta lähettämällä hakemuksen liikuntaneuvojalle. Mikäli haet suoraan, kerro hakemuksessa lyhyesti tilanteestasi, mihin ryhmään haet ja miksi haet. Lisätietoja ja hakemukset sähköpostilla osoitteeseen liikuntaneuvonta@isyy.fi.

Hyvinvointia arkeen -ryhmä

Ryhmän tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti hyvinvointia liikunnan, ravitsemuksen ja itsetuntemuksen avulla. Ryhmässä opetellaan kestäviä tapoja muutoksen tekemiseen ja luodaan hyvinvointia tukevia rutiineja. Ryhmä sopii opiskelijoille, jotka haluavat saada työkaluja oman hyvinvoinnin tukemiseen liikunnan ja terveellisten elämäntapojen avulla.

Liikutaan yhdessä -ryhmä

Ryhmän tavoitteena on yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen yhdessä liikkuen. Ryhmässä kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja ja nautitaan yhdessä olosta. Ryhmä sopii opiskelijoille, jotka kaipaavat ryhmään kuulumisen tunnetta tai kokevat yksinäisyyden tunnetta.

Huolehditaan työrauhasta kirjastossa

Olemme viime aikoina saaneet palautetta äänenkäytöstä kirjastossa. Toivomme, että jokainen käyttäjämme huomioi muut pitämällä melutason maltillisena, käyttämällä maskia ja huolehtimalla, että yhteinen tilamme pysyy siistinä.

Työrauha on yhteinen asiamme ja jokaisella on oikeus puuttua siihen. Mikäli meteliä esiintyy, huomautathan siitä välittömästi asianosaisille ja tarvittaessa kirjastovirkailijoille. Muistathan, että molemmilla kampuksilla on ryhmätyötiloja käytettäväksi äänekkäämpään työskentelyyn.

Tule mukaan pohtimaan, miten avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt voisivat muuttaa korkeakoulutusta

Työpaja avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta

Webin1

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän järjestämässä työpajassa tutustutaan valmisteilla olevaan kansalliseen osalinjaukseen avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä.

Lisäksi pohditaan yhdessä, miten avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt voisivat muuttaa korkeakoulutusta ja miten osalinjaus vastaa oppijoiden ja opettajien haasteisiin.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille ja on osa kansainvälistä avoimen oppimisen viikkoa.

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 1.3. (linkki avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen)

Muista maksaa terveydenhoitomaksu!

Korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kela ei lähetä siitä erillistä laskua. Kevätlukukauden maksu pitää maksaa viimeistään 31.1.2022.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Tähän mennessä maksun on maksanut noin 50 000 opiskelijaa. Se on maksamatta vielä noin 210 000 opiskelijalla.

Kela lähetti viikolla 2 kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2022, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa. Opiskelija ei välttämättä saa kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta tammikuussa.

Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 31.1.2022, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, se siirretään lain perusteella ulosottoon.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %.  

Opiskelija voi maksaa samalla kerralla sekä kevät- että syyslukukauden 2022 maksun.

Lue lisää

Kirjojen lukusalikappaleet varattavissa yö- tai viikonloppulainaan UEF-Primossa

Valtaosa kirjojen lukusalikappaleista on lainattavissa yön yli tai viikonlopuksi. Voit nyt tehdä varauksen lukusalikappaleeseen UEF-Primossa. Kirjaudu UEF-Primoon UEF-tunnuksillasi. Hae kirja, valitse sijaintilistauksesta lukusalikappale ja etene sijaintioppaaseen Näytä sijainti –painikkeesta. Tämän jälkeen tee kirjaan varaus yölainavarausjärjestelmässä, josta löydät myös lisätietoa aiheesta. Varauksen voi tehdä aikaisintaan viikkoa ennen lainauspäivää.

Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 6.2.2022 mennessä!

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän onkin valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään.

Kiinnostuitko? Vuoden 2022 tuutorihaku alkaa 25. tammikuuta ja jatkuu 6. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi, jotka siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille. Seniorituutorit ovat mukana tuutorikoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen.

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa sekä maisteri- ja seniorituutorivalinnoista myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon: uef.fi/tuutori.

Apua esiintymisjännitykseen varmuutta vuorovaikutukseen -kurssilla (Kuopio, Joensuu)

Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssilla (24.3. – 23.5.2022) harjoitellaan hallitsemaan jännittämistä erilaisissa esiintymis- ja ryhmätilanteissa. Kurssilla kehitetään esiintymisvarmuutta pienryhmäharjoituksissa turvallisessa ja rennossa ilmapiirissä. Osallistujat saavat tietoa esiintymisjännityksestä ilmiönä sekä tutustuvat omiin tapoihinsa ajatella ja reagoida opiskelun ja muun elämän vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten ja vertaisryhmässä toimimisen kautta kurssilaiset saavat myönteisiä kokemuksia itsestään opiskeluun liittyvissä puheviestintätilanteissa ja oppivat kohtuullistamaan jännittämistään. Kurssin ohjaajina toimivat kielikeskuksen puheviestinnän opettaja Sanna Niskanen ja opintopsykologi Katri Ruth. Kurssi toteutetaan etänä (verkossa) Kuopion ja Joensuun kampuksen opiskelijoille.

Kurssin avainteemoja ovat:
* vertaisryhmän tuki ja rohkaisu
* kannustava, vahvuuksia korostava palaute
* rennon ja sallivan harjoitteluasenteen löytäminen

Ryhmään voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joilla esiintymisjännitys tai viestinnän arasteleminen haittaa opintoja. Valinta tehdään hakemusten perusteella, hakuaika päättyy 17.3.2022.

Hakemuslomake

Varmuutta vuorovaikutukseen -opintojakson laajuus on 3 op. Tämä kurssi korvaa tutkintoihin pakollisena kuuluvan puheviestinnän kurssin, jos tiedekunta ei ole toisin määritellyt, kts. Opintojaksot, joita ei voi korvata muulla suorituksella

Jos sinulla on hakemiseen liittyviä kysymyksiä, lähetä sähköpostia opintopsykologille, opintopsykologi-kuopio@uef.fi.
Kurssin opiskelijavalinnasta tiedotetaan kaikille kurssille hakeneille opiskelijoille sähköpostitse viimeistään 21.3.2022. 

Aikataulu (verkkototeutus):
24.03.22 to 12.00-15.00
28.03.22 ma 15.00-18.00
04.04.22 ma 13.00-16.00
08.04.22 pe 09.00-12.00
11.04.22 ma 12.00-15.00
26.04.22 ti 15.00-18.00
29.04.22 pe 10.00-13.00
06.05.22 pe 12.00-15.00
09.05.22 ma 15.00-18.00
13.05.22 pe 9.00-12.00
16.05.22 ma 15.00-18.00
20.05.22 pe 9.00-12.00
23.05. ma 15.00-17.00

SPSS lisenssit ovat väliaikaisesti loppuneet

SPSS lisenssit ovat valitettavasti väliaikaisesti loppuneet, olemme tilanneet toimittajalta lisää. Toimitusajankohdasta ei ole vielä tietoa.

SPSSää voi tarvittaessa käyttää virtuaalisen työpöydän, Windows Virtual Desktopin kautta. Siitä lisätietoja täällä https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/ohjelmistot-ja-lisenssit/Sivut/Ohjelmat-kotikoneisiin.aspx

Seuraa Tietotekniikkapalveluiden Yammeria, tiedotamme kun lisenssit ovat saapuneet.