Tarkenna hakuasi

Padel-kenttä käytössäsi

Muistutuksena ja ideana opiskelijoille!
Päivävuoroja saa helposti ja edullisesti myös luentojen väleihin.

Kuopion Mailapelikeskuksen ylläpitämä Novapolis -padel-kenttä avattiin syksyllä KPY Novapolis Viestikatu 1-3:een. Poiketen muista Kuopion padel-kentistä, Novapoliksen kenttä tarjoaa pelaajille rauhaa ja yksityisyyttä. Pelikenttiä on vain yksi, joten voit nauttia peleistäsi täysillä omalla porukallasi.

Vuoroja kentälle voi varata kuka tahansa maanantaista sunnuntaihin Kuopion Tennis-/ Mailapelikeskuksen nettisivuilta. Varattavaksi kentäksi valitset Novapoliksen padelkentän. Vuorojen hinnat alk. 24 € / h.

Varaa vuorosi.

Ilmoittautuminen kielikeskuksen kevään 2022 opetukseen

Ilmoittautuminen kielikeskuksen kevään 2022 vajaisiin opetusryhmiin on avoinna Pepissä 3.1.2022 saakka. Vapaat paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kolmannen periodin (10.1.-18.3.) opetus järjestetään etäopetuksena muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Opettajat tiedottavat tarkemmin opetusjärjestelyistä tammikuussa ennen opetuksen alkamista.

Itä-Suomen yliopisto siirtyy etäopetukseen ja etätyösuositukseen 16.1.2022 saakka

Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi Itä-Suomen yliopisto siirtyy etäopetukseen muun kuin välttämättömän lähiopetuksen osalta 16.1.2022 saakka. Voimaan tulee myös etätyösuositus 16.1.2022 asti.

Yliopisto noudattaa toiminnassaan kansallisia ohjeita, alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksia ja Itä-Suomen aluehallintoviraston määräyksiä.

Menettelyistä liittyen opetukseen tehtävistä muutoksista ohjeistetaan tiedekuntien sisällä. Kampusten tilat pidetään avoimina. Kirjasto on käytettävissä aukioloaikojen mukaisesti.

Itä-Suomen yliopisto muistuttaa kaikkia kampuksella kävijöitä turvallisuuden ja hygienian perusohjeista, jotka löytyvät yliopiston koronavirustilanteen verkkosivuilta. Välttämättömässä lähiopetuksessa edellytetään kasvomaskien käyttämistä.

Yliopiston ohjeistusta tarkennetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja muiden viranomaispäätösten myötä. Ajantasainen ja päivittyvä tieto julkaistaan yliopiston koronasivustolla ja opiskelijoiden Kamu-sivustolla. Opintojaksokohtaiset tiedot löytyvät Peppi-palvelusta.

Lisätietoja antaa Tuomo Meriläinen, hallintojohtaja, Itä-Suomen yliopisto, sähköposti tuomo.merilainen@uef.fi, puhelin 040 355 2299.

Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahaston 2022 apuraha haettavissa 15.1. mennessä

Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahasto julistaa haettavaksi apurahan Pohjois-Karjalasta kotoisin olevalle opiskelijalle tutkimustyön tekemistä tai tohtorin tutkinnon suorittamista varten. Tutkimusaiheena tai suoritettavana tutkintona kysymykseen tulevat Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kaikki tieteenalat. Apurahaa voivat hakea Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella jatko-opintoja suorittavat. Apurahan saajan edellytetään ainakin osittain tekevän tutkimusta päätoimisesti.

Vapaamuotoiset, sähköiset hakemukset työ- ja tutkimussuunnitelmineen sekä mahdollisine lausuntoineen pyydetään toimittamaan säätiöön sähköpostilla 15.1.2022 mennessä osoitteeseen thordensaatio@hotmail.com.

Säätiö Gustaf B. Thordénin Karjalan Lahjarahaston hallitus tekee päätöksen stipendinsaajista kokouksessaan helmi-maaliskuussa 2022.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Arto Pohjamo, sähköposti arto.pohjamo@kolumbus.fi, puhelin 0400 448 035.

Itä-Suomen yliopiston toimet Log4shell-haavoittuvuuden hyväksikäytön estämiseksi

Kyberturvakeskus julkaissut 10.12.2021 varoituksen haavoittuvuuden Apache Log4j -komponentissa olevasta haavoittuvuudesta. Log4j-komponenttia käytetään erittäin laajasti palvelujen ohjelmistokehityksessä tuottamaan palvelun lokitietoja. Komponentissa oleva haavoittuvuus mahdollistaa etäpääsyn palveluihin.

Varoituksen julkistamisen jälkeen on käynyt ilmi, että haavoittuvuudella on hyvin laajat vaikutukset. Haavoittuvuutta pidetäänkin nyt yhtenä merkittävimmistä viime vuosien tietoturvahaavoittuvuuksista.

Tietotekniikkapalvelut on yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa selvittänyt palveluita, joihin tämä uhka liittyy tai voi liittyä. Palveluihin on tehty kartoitusten perusteella päivityksiä ja korjauksia haavoittuvuuden hyväksikäytön estämiseksi. Lisäksi tietoturvan valvontaa on tehostettu.

Kaikki ohjelmistotoimittajat eivät vielä ole ehtineet testata tuotteidensa haavoittuvuutta tai tuottaa korjauksia havaittuihin haavoittuvuuksiin. Jatkamme haavoittuvuuteen liittyvää seurantaa ja tarvittavia toimenpiteitä.

Tietotekniikkapalveluiden keskitettyjen IT-palvelujen lisäksi on syytä tarkistaa eri yhteistyöhankkeissa ja projekteissa syntyneet ohjelmistot. Niiden tietoturvallisuuden varmistamiseksi pyydämme tarvittaessa olemaan yhteydessä Tietotekniikkapalveluihin (abuse@uef.fi).

Lisää tietoa haavoittuvuudesta Kyberturvakeskuksen sivuilta.

Otetta opintoihin – ryhmään haku päättyy 19.12.2021!

Tuntuuko tehtävien aloittaminen tai loppuun saattaminen hankalalta? Jumittaako kandin teko? Tarvitsetko tukea opintojen tai arjen hallintaan?

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2022. Ryhmän tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea kandivaiheen opiskelijoille erilaisten opiskeluun tai arjen hallintaan liittyvien pulmien ratkaisemiseen. Ryhmän toiminta perustuu ratkaisukeskeisiin työskentelytapoihin ja vertaistukeen. Ryhmän ohjaajilla on valmius huomioida ja tukea osallistujia myös mahdollisissa neuropsykiatrisissa haasteissa (esim. Aspergerin syndrooma, ADHD, ADD, Touretten syndrooma, tai epäily em. oireyhtymistä.) Diagnoosia tai lähetettä ei kuitenkaan tarvita, oma kokemus arjen haasteista riittää. Neuropsykiatriset haasteet voivat aiheuttaa muun muassa oppimisvaikeuksia, hankaluuksia kiinnittyä koulutukseen ja työhön sekä ongelmia sosiaalisissa tilanteissa.

Ryhmä kokoontuu verkossa (Teams tai Zoom, ilmoitetaan myöhemmin).

Tapaamisten ajat aina maanantaisin klo 13-15.30 seuraavasti:

7.2., 14.2., 21.2., 28.2. (ei tapaamista viikolla 10), 14.3., 21.3., 28.3. ja 4.4. (yhteensä 8 kertaa)

Ryhmään voidaan ottaa enintään 10 opiskelijaa. Ryhmän käynnistyminen edellyttää vähintään 8 opiskelijaa. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelut tapahtuvat viikoilla 2 ja 3 (10.-21.1.2022) ja ryhmään pääsemisestä ilmoitetaan viikolla 4. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joilla opinnot ovat viivästyneet tai uhkaavat viivästyä opintojen ja/tai arjen hallinnan haasteiden vuoksi ja jotka pystyvät sitoutumaan ryhmän tapaamisiin.

Haku ryhmään 19.12.2021 mennessä lomakkeella

https://link.webropolsurveys.com/S/63EA5E24DD8D93CF

Lisätietoja: uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen ja suunnittelija Outi Suorsa

Kysely monimuotoisen, inklusiivisen ja yhdenvertaisen opiskelun tuoteutumisesta

Hyvä Itä-Suomen yliopiston opiskelija!

Kartoitamme opiskelijoiden kokemuksia monimuotoisen, inklusiivisen ja yhdenvertaisen opiskelun toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa.

Vastaamalla kyselyyn olet mukana kehittämässä yliopiston toimintaa. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan ja käytäntöjen kehittämiseen Itä-Suomen yliopistossa. Kyselyyn vastaaminen vie vain 10-15 minuuttia ja vastausaikaa on 14.1.2022 saakka.

Verkkokysely

Kyselyn tulokset raportoidaan ja niitä käsitellään opetusta ja opiskelua kehittävissä toimielimissä kevään 2022 aikana. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti ja raportoitavat tulokset esitetään niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Henkilötietojen käsittelystä löytyy lisätietoja.

Vastaajien kesken arvotaan 20 elokuvalippua. Mikäli haluat osallistua arvontaan, anna sähköpostiosoitteesi kyselyn lopussa. Yhteystiedot hävitetään, kun arvonta on suoritettu.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijahyvinvoinnin ​hankkeelle jatkorahoitus

Itä-Suomen yliopisto on saanut opiskelijoiden hyvinvointia ja sujuvaa opiskelua tukevalle SILLAT-hankkeelle jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SILLAT II -jatkohankkeelle 272 900 euron erityisavustuksen 13. joulukuuta.

SILLAT-hankkeen tavoitteina on tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistää opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoille.

Jatkohanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston opintopalveluiden lisäksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY ja opiskelijoiden Sykettä-liikuntapalvelut.

Erityisavustusten jaossa ministeriö myönsi yhteensä kuuden miljoonan euron verran kaikkiaan 32 hankkeelle, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden opintoja ja hyvinvointia koronapandemian aikana. Lisäksi ministeriö rahoittaa yhtä hyvinvointihankkeiden yhteistyötä koordinoivaa ja hyvien käytäntöjen levittämistä tukevaa korkeakoulujen yhteishanketta.

– Olen erittäin huolissani opiskelijoiden hyvinvoinnista, joka koronan myötä on heikentynyt entisestään. Tuoreen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan joka kolmas opiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Opiskelija tarvitsee yhteisöllisyyttä, ei yksinäisyyttä. Korona-aika on haitannut sekä opiskelua että vapaa-ajan viettoa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan lisätoimia paikallisesti ja valtakunnallisesti, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Tiedotteen lähde ja lisätietoja ministeriön erityisavustuksista: https://okm.fi/-/opiskelijoiden-hyvinvoinnin-ja-oppimisen-tueksi-erityisavustuksia.

Tutustu SILLAT-hankkeeseen UEF Connect -verkkosivustolla: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/sillat-hanke-sujuvan-opiskelun-tukemiseksi-ja-opiskelijoiden-hyvinvoinnin-edistamiseksi/.

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, tuija.pasanen@uef.fi