Hakutulokset: ruotsi

Nordplus-ohjelma ja Nordlys-verkosto [sivu]

…on mukana seuraavissa oppiainekohtaisissa Nordplus-verkostoissa: Medicin i Norden/lääketiede Yhteyshenkilö Pirjo Lindström-Seppä Verkostoon kuuluvat yliopistot: Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Ruotsi Lunds universitet, Ruotsi Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet, Ruotsi Karolinska Institutet/…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…kääntäminen) (20 op) Ruotsin kieli 2132230 RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT (30 OP) 2132212 Suullinen viestintä ja ääntäminen (ruotsin kieli) (5 op) 2132213 Johdatus akateemiseen ruotsiin (5 op) 2133214 Ruotsin kielioppi 1…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…tärkeä 1 1 vähemmän tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä erittäin tärkeä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, humanistinen ala Ruotsi/saksa/venäjä Kyllä Töissä Kyllä kunta, kuntayhtymä,…

FILO PerustutkintojenOpinnäyteohje ja kommentti [pdf]

…osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija, joka kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään (suomeksi tai ruotsiksi), saa tutkinto- todistukseen maininnan erinomaisesta valtionhallintoon vaaditusta suomen / ruotsin kielen taidosta….

FILO PerustutkintojenOpinnäyteohje ja kommentti [pdf]

…osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija, joka kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään (suomeksi tai ruotsiksi), saa tutkinto- todistukseen maininnan erinomaisesta valtionhallintoon vaaditusta suomen / ruotsin kielen taidosta….

FILO perustutkintojen-opinnaytteet-2016 [pdf]

ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen opetus- suunnitelman mukaisesti tenttitilanteessa. Filosofinen tiedekunta 3 (9) Koulusivistykseltään ruotsinkielinen opiskelija, joka kirjoittaa kandidaatintutkielmansa muulla kuin ruotsin kielellä, kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi opetussuunnitelman mukaisesti tenttitilanteessa. Opiskelija jättää tutkielmansa…

Lumet ohje_perustutkintokoulutuksen_kypsyysnaytteista_270916 [pdf]

…jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen opetussuunnitelman mukaisesti tenttitilanteessa. Koulusivistykseltään ruotsinkielinen opiskelija, joka kirjoittaa kandidaatintutkielmansa muulla kuin ruotsin kielellä, kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsiksi opetussuunnitelman mukaisesti tenttitilanteessa. Opiskelija…