Hakutulokset: tutkimus

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…25/35 op Lainsäädäntötutkimus 25/35 op Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus 25/35 opik25/35 opollisuuden tutkimus Siviilioikeus 25/35 op Ympäristöoikeus 25/35 op Valtiosääntöoikeus 25 op Sosiaalioikeus 25 op Työ- ja virkamiesoikeus…

Opinnäytteet [sivu]

…opintojen opinnäyte, oikeustieteissä OTM-tutkielma (ylempi korkeakoulututkinto) lisensiaatintutkimus (lisensiaatin tutkinto) väitöskirja(tutkimus) (tohtorin tutkinto) Opinnäytteiden laatimisessa tukena ovat seminaarit, joissa osallistujat tyypillisesti esittelevät ja kommentoivat toistensa opinnäytteiden suunnitelmia ja niiden eri vaiheissa….

Tutkielmat ja kypsyysnäytteet [sivu]

Opinnäytetyö on tutkintoon liittyvä laajempi tieteellinen tutkimus, johon liittyy kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte laaditaan tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa. Kandidaatin tutkinnon…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Metodiopinnot I (27 op) Osion tavoitteena on perehdyttää opiskelijat historiatieteen tutkimusmenetelmiin sekä johdattaa itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustyöhön. Kokonaisuudessa painottu- vat laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien opintojaksot. Kokonaisuus huipen- tuu empiiriseen aineistoon…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…verkkosivuilla osoitteessa http://www.uef.fi/web/kapsy/hallinto-ja-toimistohenkilosto. Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot: Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta: https://www.uef.fi/web/kapsy/opetus-ja-tutkimushenkilosto tai http://www.uef.fi/yhteystiedot/puhelinluettelo. http://www.uef.fi/web/kapsy/hallinto-ja-toimistohenkilosto https://www.uef.fi/web/kapsy/opetus-ja-tutkimushenkilosto http://www.uef.fi/yhteystiedot/puhelinluettelo UEF // Opinto-opas 2018-2019 14…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…kudoskuvantaminen)5 Biolääketieteellinen tutkimus 2 (Biokemiallinen analytiikka) 5 Biolääketieteellinen tutkimus 3 (Rekombinantti-DNA) 5 Biolääketieteellinen tutkimus 4 (Bioinformatiikka) 5 Biolääketieteellinen tutkimus 5 (Soluviljely) 5 Biolääketieteellinen tutkimus 6 (Geeniekspressio) 5 UEF // Opinto-opas…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opiskelijan, ohjaajan avustuk- sella, laatima tutkimussuunnitelma. Opinnäytetyöhön voi sisältyä myös teoreettisia ja tutkimusmenetelmiä koskevia opintojaksoja tutkimusprojektin aihepiiristä tai osallistu- minen tiedekunnan toteuttamaan tieteelliseen jatkokoulutukseen ja/tai seminaareihin. Lääketieteessä opinnäytetyö on laajuudeltaan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…suomen kieli kirjallisuus perinteentutkimus kulttuurintutkimus kulttuuriantropologia etnomusikologia taiteensosiologia mediakulttuuri ja viestintä sukupuolentutkimus suomi toisena / vieraana kielenä karjalan kieli ja kulttuuri kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet Finnish Culture Study…

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas [sivu]

…ja ryhmätyö-taidot), 25–35 op tieteen- ja tutkimusalan opintoja (mm. tutkimusmetodologia, hoidon eettiset kysymykset, ikääntyvien, terveysalan koulutuksen tutkimus, perhehoitotiede, ter-veyden edistäminen, terveyspalvelujärjestelmätutkimus, tulostutkimus) ja tutkimustyön eli väitöskirjan/lisensiaattitutkimuksen. Terveystieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä Johtoryhmä:…