Hakutulokset: vertaistuutori

Tuutorointi [sivu]

Vertaistuutorit valitaan oppiaineissa, oppiaineet ilmoittavat suomenkielisten perusopiskelijoiden vertaistuutoriksi hakeneille hakutulokset. Opintopalvelut lähettävät lisätietoa vertaistuutori tuutorikoulutettaville valinnan jälkeen. Mitä vertaistuutori tekee ja mitä häneltä edellytetään Vertaistuutori on kunkin opiskelualan ylemmän vuosikurssin…

Tuutorit tukenasi [sivu]

oman oppiaineesi henkilökuntaan. Itä-Suomen yliopistossa vertaistuutorointi toteutetaan pääsääntöisesti pienryhmäohjauksena. Vertaistuutori pitää yhteensä noin kymmenen tuntia ryhmänohjausta ryhmää kohden. Vertaistuutorisi voi ottaa yhteyttä sinuun jo ennen opintojen alkamista, viimeistään tutustut vertaistuutoriisi…

paihdeohjelma [pdf]

…kysymykset voivat nousta esille. Yliopiston on huolehdittava riittävästä koulutuksesta ja tuesta, jotta hops-ohjaajat/oppiainetuutorit pystyvät toimimaan myös tällaisissa tilanteissa. 1.1.3. Vertaistuutoritoiminta Ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien jokaisella opiskelijalla on nimetty vertaistuutori. He ovat…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…o ylimääräiset kielikeskusopinnot tuutoroinnin opintojaksot: o 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op, o 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op, o 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus 2 op, o 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmas- sa…

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina…