Hakutulokset: vertaistuutori

Tuutorointi [sivu]

1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op (-> tulee todennäköisesti nousemaan 2 op:n opintojaksoksi) 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2op, 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus 1 op, 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina 2 op….

Vertaistuutorointi [sivu]

oman oppiaineesi henkilökunta. Em. tehtävät eivät kuulu vertaistuutorin tehtäviin. Vertaistuutoreiden tukena toimii oppiaineessa nimetty henkilökunnan jäsen: tuutorivastaava tai oppiainetuutori. Hänen puoleensa voit kääntyä asioissa, joissa vertaistuutori ei osaa sinua auttaa….

paihdeohjelma [pdf]

…kysymykset voivat nousta esille. Yliopiston on huolehdittava riittävästä koulutuksesta ja tuesta, jotta hops-ohjaajat/oppiainetuutorit pystyvät toimimaan myös tällaisissa tilanteissa. 1.1.3. Vertaistuutoritoiminta Ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien jokaisella opiskelijalla on nimetty vertaistuutori. He ovat…

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…o ylimääräiset kielikeskusopinnot tuutoroinnin opintojaksot: o 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op, o 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op, o 1131017 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus 2 op, o 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmas- sa…

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina…