Search Results: 112

Safety and security [page]

…instructions beforehand, as in the event of an emergency, there usually isn’t time for reading. Emergency telephone number: 112 In the event of an emergency, call 112. Answer the questions…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

112 op 3414300 Syventävät opinnot fysikaalisessa kemiassa (Kemisti) 112 op 3414400 Syventävät opinnot fysikaalisessa kemiassa (Kemistitutkija) 112 op 3414500 Syventävät opinnot orgaanisessa kemiassa (Kemisti) 112 op 3414600 Syventävät opinnot orgaanisessa…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…sisältyvät osittain pääaineopintoihin Opinto- ohjaajan koulutus: kasvatustiede 18 op 40 op 62 op 112 op vapaasti valiten 60op opettajan pedagogiset opinnot 60 op opinto-ohjaajan tehtäviin ammatilli- sia valmiuksia antavat opinnot…

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Ruotsia lääketieteen opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito (RUO/LT) 3 4425450 Ympäristöterveys 1.5 Yhteensä 56 Prekliiniset opinnot yhteensä 112.0 op 28 Terveystieteiden tdk Kliinisen vaiheen opintojaksot: III VUOSIKURSSI (2016–2017) Tunnus Opintojakson…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…o o B. KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 112 op Erikoisopintojaksot* 3+1+1+1 24 op Kts erillinen taulukko ajo- ituksista Työmenetelmäjaksot* 6 op Kts erillinen taulukko ajo- ituksista Kemian syventävien opintojen työt 32…

Faculty of Science and Forestry instructions [page]

112/1, Kuopio campus Department of Chemistry (Joensuu) Coordinator Mari Heiskanen, mari.heiskanen(at)uef.fi, tel. 050 442 2380, room Futura 234B, Joensuu campus Department of Environmental and Biological Sciences (Joensuu and Kuopio) Study…

Campuses and campus cities [page]

…city is known for the Puijo Tower, a lively market square and the Kuopio Dance Festival. With its 112,000 inhabitants, Kuopio is the largest city in eastern Finland and the…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallin-nossa (481/2003) määrätään. 112 Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 33 § Opintosuorituksen arviointi Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja saanut samasta…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…k s k 3410301 Maisteri-HOPS 1 x 8013328 Advanced English Academic and Professional Communication for Chemistry, Computer Science, Mathematics and Physics 2 o o B. KEMIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 112 op…