Hakutulokset: orientaatio

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 3.9. – 2.10.2018 Kuopio Ohjelma, päivitetty 21.9. 2018 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000) | 1 op Kuopion kampus Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä oppiainekohtaista…

Uusi maisteriopiskelija [sivu]

…ja lisäksi orientaatiotapahtumia järjestetään osana Orientaatio yliopisto-opintoihin -opintojaksoa. Tarkastathan oman oppiaineesi käytännöt oppiaine- ja koulutuskohtaisista materiaaleista, esimerkiksi Smart Start -oppaasta tai sähköisestä opinto-oppaastasi. Lisätietoa löytyy myös oppiaioppiaineiden/koulutusohjelmien tervehdyksistä. Orientaatio yliopisto-opiskeluun…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 3.9. – 2.10.2018 Joensuu Ohjelma, päivitetty 21.9. 2018 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000) | 1 op Joensuun kampus Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä oppiainekohtaista…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…käytänteet Hops‐ohjaajat, opettajatutorit, opiskelijatuutorit, perusohjaus Orientaatio‐ ym. opinnot, opinto‐opas, www‐sivut, ”oppiainetapaamiset” Yhteisön (oppiaine) tavat ja käytänteet Opiskelijatutorit, Hops‐ ohjaaja, opettajatutorit, opetushenkilökunta Perusohjaus Hops‐ohjaus, muu henkilökohtainen ohjaus, infot, oppiainetapaamiset orientaatio‐ opinnot…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kirjoittajille 2 op Monitieteiset opinnot 20 op *** Orientoivat opinnot 3 op 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 op 4310103 Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op Vapaasti valittavat opinnot 64 op…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…taito farmasian opiskelijoille 1,5 – ruotsin suullinen taito farmasian opiskelijoille 1,5 8020140 Farmasian tiedonhaku 2 4214498 Tieteellinen kirjoittaminen 1 Perusopinnot (34/35 op) 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin, Eriytyvä ohjelma FA1/PR1 Kuopio (ORI…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…terveyspalvelujärjestelmään 3 op 8011251 Kirjoitusviestintää biolääketieteen opiskelijoille 2 op 5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen 2 op 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op 8011275 Puheviestintää biolääketieteen opiskelijoille 2 op 8012251 Ruotsia biolääketieteen opiskelijoille,…

Opintojen tuki ja työkalut [sivu]

…palveluita ovat esimerkiksi hakijapalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut, koulutuspalvelut, opintohallinnon palvelut (asiakaspalvelutiski, opiskelijarekisteri), opintopsykologipalvelut, opintotukipalvelut, opiskelijarekrytointipalvelut, eOppimisen tukipalvelut, opiskelijoiden tulopalvelut (tuutorointi ja orientaatio) ja urapalvelut. Opintopalveluissa koordinoidaan myös opiskeluhyvinvointiasioita. Tietotekninen tuki -…