Hakutulokset: orientaatio

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 3.9. – 2.10.2018 Kuopio Ohjelma, päivitetty 21.9. 2018 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000) | 1 op Kuopion kampus Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä oppiainekohtaista…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…ryhmäohjausta antavien opettajien johdolla. Kirkolliset soveltavat opinnot koostuvat kahdesta osiosta: 1. Orientaatiojakso (8 op): Jakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet käytännön oppimisjakson toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Orientaatiojaksolla syyslukukaudella opiskelija suorittaa jumalanpalveluselämän, homiletiikan, kirkkolaulun,…

Uusi maisteriopiskelija [sivu]

…ja lisäksi orientaatiotapahtumia järjestetään osana Orientaatio yliopisto-opintoihin -opintojaksoa. Tarkastathan oman oppiaineesi käytännöt oppiaine- ja koulutuskohtaisista materiaaleista, esimerkiksi Smart Start -oppaasta tai sähköisestä opinto-oppaastasi. Lisätietoa löytyy myös oppiaioppiaineiden/koulutusohjelmien tervehdyksistä. Orientaatio yliopisto-opiskeluun…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 3.9. – 2.10.2018 Joensuu Ohjelma, päivitetty 21.9. 2018 Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000) | 1 op Joensuun kampus Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä oppiainekohtaista…

TT ohjauksen_kokonaissuunnitelma 2012 [pdf]

…käytänteet Hops‐ohjaajat, opettajatutorit, opiskelijatuutorit, perusohjaus Orientaatio‐ ym. opinnot, opinto‐opas, www‐sivut, ”oppiainetapaamiset” Yhteisön (oppiaine) tavat ja käytänteet Opiskelijatutorit, Hops‐ ohjaaja, opettajatutorit, opetushenkilökunta Perusohjaus Hops‐ohjaus, muu henkilökohtainen ohjaus, infot, oppiainetapaamiset orientaatio‐ opinnot…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…taito farmasian opiskelijoille 1,5 – ruotsin suullinen taito farmasian opiskelijoille 1,5 8020140 Farmasian tiedonhaku 2 4214498 Tieteellinen kirjoittaminen 1 Perusopinnot (34/35 op) 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin, Eriytyvä ohjelma FA1/PR1 Kuopio (ORI…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kirjoittajille 2 op Monitieteiset opinnot 20 op *** Orientoivat opinnot 3 op 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin 1 op 4310103 Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS 2 op Vapaasti valittavat opinnot 64 op…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opintojaksokuvauksissa. Farmaseutin tutkintorakenne lukuvuonna 2019-2020 opintonsa aloittaville opiskelijoille Tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot, 15 op –Orientaatio yliopisto-opintoihin, 1 op -English Academic Reading Skills for Pharmacy, 2 op -Ruotsia farmasian opiskelijoille, 3…