Search Results: kelpoisuus

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…kielten opintoja voidaan hakemuksesta lukea hyväksi myös yksittäisinä opintosuorituksina. Ammattikorkeakoulututkinnon hyväksilukeminen Ammattikorkeakoulututkinnosta voidaan alasta riippumatta hyväksilukea TK-tutkintoon muita opintoja 20 op. Kirkollisen alan ammattikorkeakoulututkinnolla (diakonin, diakonissan ja nuorisotyönohjaajan kelpoisuus) voidaan… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (377/2011 ja 104/2008). Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (www.valvira.fi). 3… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…Luojus. Amanuenssiasioiden palvelusähköpostiosoite on ama[at]uef.fi. Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (377/2011 ja 104/2008). Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Opetusharjoittelu [Student Book Search Tag]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,… Continue Reading Opetusharjoittelu