Hakutulokset: kelpoisuus

Vas­taa­vuus­to­dis­tus [sivu]

…kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. Itä-Suomen yliopistossa ei kaikissa tapauksissa ole…

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,…

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Yliopistosanastoa [sivu]

…Office 365ssa. Oodi opiskelijarekisteri, ks. WebOodi Opettajan kelpoisuus määrittää opettajan työssä vaadittavan tutkinnon ja opinnot. Opetusohjelma on vuosittain tiedekunnassa vahvistettava kokonaisuus, josta ilmenevät kyseisenä lukuvuotena kussakin oppiaineessa järjestettävät opinnot ja…

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

…Sähköpostilla/puhelimitse voivat ilmoittautua poissaolevaksi ilmoittautuvat sekä ne opiskelijaryhmät, joille ylioppilaskunnan maksu ei ole pakollinen (jatko-opiskelijat, erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat, kelpoisuus– ja pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat) Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saanut niistä suoritusmerkinnät, hän voi hakea tutkintoa omalta tiedekunnaltaan. Opiskelijan tulee tällöin olla ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkintoa haetaan oman…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksut [sivu]

…perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus– tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttami- sesta (105/2012) 8 §). ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…johtotehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: “rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla…