Hakutulokset: kelpoisuus

Vas­taa­vuus­to­dis­tus [sivu]

…kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. Itä-Suomen yliopistossa ei kaikissa tapauksissa ole…

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,…

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Opinnot valmistumisen jälkeen [sivu]

…siitä opintopalveluihin, jossa sinulle luodaan opinto-oikeus opintojen suorittamista varten. Jos suoritat erillisiä kelpoisuus– tai pätevyysopintoja, voit kysyä tiedekunnasta ohjeita valmistumisen jälkeisestä opintojen suorittamisesta. Jatkuvan oppijan opinto-oikeus 1.8.2019 lähtien Itä-Suomen yliopistosta…

Yliopistosanastoa [sivu]

…on myös Office 365ssa. Oodi opiskelijarekisteri, ks. WebOodi Opettajan kelpoisuus määrittää opettajan työssä vaadittavan tutkinnon ja opinnot. Opetusohjelma on vuosittain tiedekunnassa vahvistettava kokonaisuus, josta ilmenevät kyseisenä lukuvuotena kussakin oppiaineessa järjestettävät…

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

…Sähköpostilla/puhelimitse voivat ilmoittautua poissaolevaksi ilmoittautuvat sekä ne opiskelijaryhmät, joille ylioppilaskunnan maksu ei ole pakollinen (jatko-opiskelijat, erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat, kelpoisuus– ja pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat) Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saanut niistä suoritusmerkinnät, hän voi hakea tutkintoa omalta tiedekunnaltaan. Opiskelijan tulee tällöin olla ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkintoa haetaan oman…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksut [sivu]

…perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus– tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttami- sesta (105/2012) 8 §). ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2…