Hakutulokset: sopimus

Uef_harjoittelusopimus_suojattu [docx]

1 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS [bookmark: Teksti43][bookmark: _GoBack] Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

uefsuojattu_harjoittelusopimus2018_word [docx]

2 [image: ] Yliopisto-opiskelijoiden tuettu harjoittelu HARJOITTELUSOPIMUS 2018 Tällä sopimuksella Itä-Suomen yliopisto ja työnantaja sopivat opiskelijan tutkintoon sisällytettävästä työharjoittelusta seuraavasti: Yksikkö / oppiaine täyttää Tiedekunta ja osasto tai laitos [bookmark:…

JOO-opinnot [sivu]

JOO on valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden sopimus. Sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen perus- tai jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja muiden suomalaisten yliopistojen tarjonnasta riippumatta siitä, missä yliopistossa heillä on oikeus suorittaa…

Terveystieteiden tiedekunta: Terveyden edistämisen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…35 op) Avoimen yliopiston opetustarjontaan voit tutustua osoitteessa: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/opetustarjonta JOO-Opinnot JOO on valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden sopimus. Lue siitä lisää täältä. Verkostoyliopistot UEF on mukana monissa verkostoyliopistoissa. Työelämäyhteistyö Harjoittelu Harjoittelun laajuudesta…

Ylemmän korkeakoulututkinoon opinnäytteiden julkaiseminen [pdf]

…mukaisesti ao. oppiaineeseen. Sopimus jätetään samanaikaisesti kahtena (2) kappaleena allekirjoitettuna. E-julkaisusopimuslomake Opiskelija toimittaa sähköisen pdf-version (tai word-version) sähköpostin liitteenä seuraavasti: pro gradut: amanuenssi Arja Afflekt, arja.afflekt(at)uef.fi (cc: pääohjaaja) lääketieteen syventävät:…

vaihto-opiskeluopas_syksy_2016_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut_UEF_korjattu [pdf]

…verkkosivuilta (http://www.uef.fi/opiskelu/kansainvalinen-opiskelu). Vaihdon suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon vaihdon rahoitus. Virallisten vaihto-ohjelmien tai sopimusten kautta ulkomaille opiskelemaan lähtevä Itä-Suomen yliopiston opiskelija on vapautettu usein kalliistakin lukukausimaksuista vastaanotta- vassa yliopistossa (paitsi…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…neuvoteltujen sopimusten puitteissa, opiskelijalle voi- daan hyväksilukea ennen lääketieteen opinto-oikeutta suoritettuja opintoja. Tällainen on Puolustusvoimien kanssa sovittu 5 op:n hyväksiluku varusmiespalvelun aikana suorite- tusta johtamiskoulutuksesta. Hyväksilukua (sisällyttäminen) haetaan Asiointipalvelun kautta…