Hakutulokset: esteeton

Esteetön opiskelu [sivu]

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen… Continue Reading Esteetön opiskelu

esteeton-uef 2011 [pdf]

Yliopiston ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tueksi (17.11.2011) E steettöm yysjärjestelyt Itä-S uom en yliopistossa HakijapalvelutTiedekuntaLaitos/osastoMuu taho Opiskelija/ hakija T ieto a e rityisjärje stelyi stä T oim ittaa… Continue Reading esteeton-uef 2011

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

RAVITSEMUSTIEDE Terveystieteiden tiedekunta OPINTO-OPAS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO 2018 2019 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd 1 21.6.2018 10.57.49 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU | KUOPIO | TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2018-2019 RAVITSEMUSTIEDE 30822288_UEF_Opinto-opas_2017-2018_Ravitsemustiede_18_06_21.indd… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas