Hakutulokset: opintoaika

Opintojen suoritusaika [sivu]

​Jos opiskeluoikeutesi on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen, sen kesto on rajattu ja sitä koskevat seuraavat rajaussäännöt. Ennen 1.8.2005 myönnetyissä opiskeluoikeuksissa opintoaikaa ei ole rajattu. Omien opinto-oikeuksien voimassaoloajat voi tarkistaa…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

…opiskelijan on haettava uudella hakemuksella. Poissaoloilmoittautuminen lisäajalla ei pidennä opintoaikaa. Lisäaikahakemusten palautus Filosofinen tiedekunta Satu Kouki, opintopalveluiden päällikkö Joensuun kampus, Borealis Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Pauliina Karvinen, suunnittelija Joensuun kampus,…

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

…syyn perusteella, niin opintoaika pidentyy lakisääteisen poissaolon ajalta. Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana joko WebOodissa (ks. myös kappale ‘Ilmoittautuminen WebOodissa’) tai sähköpostitse (opiskelu(at)uef.fi) tai puhelimitse 029 445 8900. Lue…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

Opintoaika määrittyy tutkintojen tavoiteaikojen mukaan. Opintoaikaan vaikuttavat mm. poissaoloilmoittautumiset. Lue lisää sivulta opintojen suoritusaika. Tietojen luovutuslupa Yliopisto luovuttaa opiskelijarekisteristä henkilötietoja lakisääteisesti eri viranomaisille sekä tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten. Näiden…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisaikataulu. HOPSia pitää päivittää aina, kun suunnitelmat tai opetussuunnitelma…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…sisältyy omaopettajan antamaa kontaktiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä työsken- telyä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen….

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat opinnot ja niiden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…oppiainetuutorin antamaa kontaktiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään…