Hakutulokset: vuorovaikutus

Jännittääkö? Haku Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille Joensuun kampuksella 8.10.2019 saakka [uutinen]

Jännitätkö vuorovaikutustilanteita, puhumista ja esiintymistä? Voit hakea varmuutta esiintymiseen -kurssille, mikä järjestetään Joensuun kampuksella 29.10. – 29.11.2019. Tarkempi aikataulu löytyy weboodista, koodi 8010157. Kurssille haetaan nettilomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/6886/lomake.html Hakuaika päättyy 8.10.2019… Continue Reading Jännittääkö? Haku Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille Joensuun kampuksella 8.10.2019 saakka

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen ja ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonai- suudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustalla oleviin prosesseihin ja ihmisen ai- heuttamiin muutoksiin ekosysteemeissä. Genetiikan ja fysiologian kokonaisuus keskit- tyy ympäristömuutoksiin… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019