Search Results: vuorovaikutus

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien maailmaa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Jännittääkö? Haku Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille Joensuun kampuksella 8.10.2019 saakka [Article Search Tag]

Jännitätkö vuorovaikutustilanteita, puhumista ja esiintymistä? Voit hakea varmuutta esiintymiseen -kurssille, mikä järjestetään Joensuun kampuksella 29.10. – 29.11.2019. Tarkempi aikataulu löytyy weboodista, koodi 8010157. Kurssille haetaan nettilomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/6886/lomake.html Hakuaika päättyy 8.10.2019… Continue Reading Jännittääkö? Haku Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille Joensuun kampuksella 8.10.2019 saakka

Tervetuloa! [Student Book Search Tag]

…aloille, joissa vuorovaikutusosaaminen on keskeistä ammattiosaamista. Millaisia ovat opiskelun vuorovaikutustilanteet? Missä tilanteissa jännitys hyvin tyypillisesti on läsnä? Kuinka kursseista selviää, jos jännittää? Kuinka kohtuullistan jännittämistä? Miten jännittämistä voi kesyttää omin… Continue Reading Tervetuloa!

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen ja ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonai- suudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustalla oleviin prosesseihin ja ihmisen ai- heuttamiin muutoksiin ekosysteemeissä. Genetiikan ja fysiologian kokonaisuus keskit- tyy ympäristömuutoksiin… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019