Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: hairio

Useissa Microsoft O365 palveluissa häiriöitä/Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services [uutinen]

Käyttäjät eivät ehkä voi käyttää useita Microsoft 365 -palveluita.-Microsoft Teams-Exchange Online-Outlook-SharePoint Online-OneDrive for Business-Microsoft GraphMicrosoft tutkii ongelmaa. Users may be unable to access multiple Microsoft 365 services-Microsoft Teams-Exchange Online-Outlook-SharePoint Online-OneDrive for Business-Microsoft GraphMicrosoft investigating a potential issue.

Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymiseen [sivu]

Tälle sivulle on koottu ohjeita tilanteisiin, joissa sinulla herää huoli kanssaopiskelijasta tai opiskelijatoveri käyttäytyy häiritsevästi opetuksessa tai muissa tilanteissa. Linkit ja lisätiedot Anna palautetta Tämä sivu ja asiakokonaisuus on uusi ja toivomme palautetta opiskelijoiltamme. Lisäksi haluaisimme kuulla, onko kynnys riittävän matala opiskelijan tulla kuulluksi ja hänen asiansa edistämiseksi? Voit antaa palautetta ja kommentoida esim. sivun […]

Uudet toimintamallit opastavat varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymisen tilanteisiin [uutinen]

Itä-Suomen yliopisto on laatinut uudet toimintamallit varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen sekä opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin. Tänä vuonna päivitetään lisäksi aiempaa toimintamallia, joka liittyy epäasialliseen kohteluun ja häirintään opiskelussa. Uudet toimintamallit perustuvat yliopistolakiin, jonka mukaan kaikilla yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Asiallinen käyttäytyminen edellyttää kaikilta muun muassa muiden ihmisten arvostamista ja huomioonottamista, […]

Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmissä häiriöitä viime aikoina [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston uusien käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden luomisessa on ollut viime aikoina hitautta, joka on aiheuttanut kirjautumisongelmia. Viivettä on esiintynyt myös käyttöoikeuksien käsittelyssä. Ongelmat ovat näkyneet varsinkin uusille avoimeen opetukseen ilmoittautuneille opiskelijoille sekä esimerkiksi kandidaateiksi valmistuneille opiskelijoille. Muillakin opiskelijoilla on voinut ilmetä kirjautumisongelmia Peppiin tai sähköpostiin. Syyt järjestelmän viipeisiin on löydetty ja korjaustoimet aloitettu. Tilanteen odotetaan […]

Kirjasto muistuttaa: henkilökohtaiset tavarat ja tietokonealueen pelisäännöt [uutinen]

Muistutamme kirjaston käyttösääntöjen noudattamisesta käyttäessäsi tilojamme. Huomaathan, että kohtelemme kirjastoon jääneitä tavaroita löytötavaroina. Yliopistossa löytötavaroista vastaavat tilapalvelumestarit. Suosittelemme, että käyttäessäsi kirjaston 24/7-tiloja otat tavarasi mukaan poistuessasi tiloista kirjaston sulkeutuessa. Mikäli jätät kirjastoon tavaroitasi, jätämme ne paikoilleen aamuun asti. Tietokoneille on runsaasti käyttöä, joten huomioithan muut käyttäjät. Mikäli yliopiston konetta ei käytetä 15 minuuttiin, on kone […]

Pepin opiskelijan työpöydällä oleva kalenteri ei toimi tällä hetkellä [uutinen]

Pepissä opiskelijan työpöydällä oleva kalenteri ei toimi tällä hetkellä. Tekninen toimittaja selvittää vikaa parhaillaan. Tällä hetkellä lukujärjestys näkyy Lukkarikoneessa ja Tuudossa. Pahoittelemme häiriötä.

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Haku kevään 2024 Otetta opintoihin -ryhmään on auki [uutinen]

Tuntuuko tehtävien aloittaminen tai loppuun saattaminen hankalalta? Jumittaako kandin teko? Tarvitsetko tukea opintojen tai arjen hallintaan? Itä-Suomen yliopiston ohjaus- ja hyvinvointipalvelut järjestää opiskelijoille Otetta opintoihin –ryhmän kevätlukukaudella 2024. Ryhmän tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea kandivaiheen opiskelijoille erilaisten opiskeluun tai arjen hallintaan liittyvien pulmien ratkaisemiseen. Ryhmän toiminta perustuu ratkaisukeskeisiin työskentelytapoihin ja vertaistukeen. Ryhmän ohjaajilla on […]