Hakutulokset: poissaoleva

Läsnäolo ja poissaolo [sivu]

…tai pelkästään syyslukukauden osalta syyskuun loppuun mennessä tai kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä. Lomake löytyy ISYY:n sivulta https://www.isyy.fi/materiaalipankki.html -> Lomakkeet -> Jäsenmaksu. Poissaoleva Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio suorittaa…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuotena Kuka voi ilmoittautua poissaolevaksi? Poissaolosäännöt koskevat uusia perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä siirto-opiskelijoita. Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista laissa säädetyistä syistä:…

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

…Sähköpostilla/puhelimitse voivat ilmoittautua poissaolevaksi ilmoittautuvat sekä ne opiskelijaryhmät, joille ylioppilaskunnan maksu ei ole pakollinen (jatko-opiskelijat, erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat, kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat) Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi…

Opintojen suoritusaika [sivu]

…vähennetty kahteen lukukauteen. ne lukukaudet, jolloin opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi eli on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa Tutkinnon suoritusaikaa ei kuluta poissaolevaksi ilmoittautuminen ns. lakisääteisellä syyllä eikä enintään kahden lukukauden…

Yliopistosanastoa [sivu]

…on Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Lisätietoja: poikkeusry.wordpress.com, poikkeusry [at] gmail.com, Facebook (Poikkeus ry) Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa opintoja, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opintotukeen. Ks. lisää Popsi ry…

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2019–2020 [pdf]

osalta tammikuun loppuun mennessä. Poissaoleva Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio suorittaa opintoja yliopistossa. Poissaoleva ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua eikä näin ollen ole oikeutettu opiskelijaetuihin. Yliopistolain mukaan opiskelija voi ilmoittautua…