Hakutulokset: tietosuoja

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa [sivu]

yksityisyyttä. Yliopisto sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. Yliopisto noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Itä-Suomen yliopisto kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä yliopiston toiminnassa. Itä-Suomen…

uraseurannat_tietosuoja_uef [pdf]

Itä-Suomen yliopisto Tietosuojailmoitus 1 (4) 3.7.2018 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 03 355 111 www.uta.fi Kalevantie 4 Y-tunnus 0155668-4 33014 Tampereen yliopisto 33100 Tampere Tietosuojailmoitus…

Sosiaalisen median käytön suositus [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt suosituksen siitä, miten sosiaalista media kannattaa käyttää yliopiston eri toiminnoissa – tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median palveluja…

Vaihtoon hakeminen [sivu]

…hylkääminen ilmoitetaan sähköpostilla. Vaihtopaikka tulee vahvistaa tai peruuttaa järjestelmässä hyväksymisilmoituksen jälkeen. Tietosuoja (pdf) (Heimossa, vaatii O365-kirjautumisen) Liitteet Opiskelijavaihdon hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan opintosuoritusote ja perustelut vaihtoon hakeutumiselle (Letter of Motivation). Opintosuoritusotteen…

Tietojen luovuttaminen opiskelijarekisteristä [sivu]

Opiskelijatietojärjestelmän (Oodi) pitäminen ja tietosisältö perustuvat yliopistoista ja tutkinnoista annettuihin lakeihin ja asetuksiin, ylioppilaskunta-asetukseen sekä Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöön. Järjestelmän tietosisällöstä ja -lähteistä on tarkempi kuvaus Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelemisen tietosuojaselosteessa. Itä-Suomen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Lääketieteen opiskelijoita koskevat samat tietoturvan ja tietosuojan ohjeet sekä lainsää- däntö kuin KYSin työntekijöitä. KYS on uudistanut toimintamalleja EU:n yleiseen tieto- suoja-asetukseen liittyen ja monet tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat menettelytavat…

Opiskelijatietojen luovutushakemus [pdf]

…tunnistaa. Mikäli tutkimuksessa käsitellään laajamittaisesti arkaluonteisia tietoja, tulee laatia lisäksi tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. LISÄTIETOJA Henkilötietojen käsittelystä ja vaikutustenarvioinnista saa lisätietoja yliopiston tietosuojavastaavalta: tietosuoja(at)uef.fi. Opiskelijarekisteristä poimittavien tietojen osalta saa lisätietoja opiskelijarekisterin…