16881 Tdk matka-apurahat

Terveystieteiden tiedekunnan matka-apurahat

Terveystieteiden tiedekunta myöntää haettavaksi tieteelliseen jatkokoulutukseen matka-apurahoja. Matka-apurahoihin on jatkuva haku ja hakeminen tapahtuu sähköisellä matkarahahakemus-lomakkeella.

Apurahoja myönnetään dekaanin päätöksellä kolmesti vuodessa: 31.5., 30.8. ja 30.11.

Oikeustieteen laitoksen matka-apurahat