Verkostoyliopistot

UEF on mukana seuraavissa verkostoyliopistoissa:

Campus Europae

Co-op Network Studies (CNS)

Cross Border University (CBU)

European Forestry

European PhD in Nursing Science (EDCNS)

eTourismCurriculum Finland

Finnish University network for tourism studies

FinPharma

FIRST II

Global Foodnet

Hilma

Hilma on kahdeksan nais- ja sukupuolentutkimuksen yksikön ja -yhteisön muodostama yliopistoverkosto, jonka tavoitteena on sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen ja tiedonvälityksen parantaminen.

Kurssiyhteyshenkilönä toimii professori Jaana Vuori

Hoitotieteen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

ICA

Itä-Suomen ICT koulutuspolku 

Kataja

LITO

LITO on kymmenen yliopiston yhteinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus, jota koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Matkailualan monitieteiset opinnot (MAVY)

Network of European Neuroscience Schools (NENS)

Nordic Centre in Fudan

NOVA university network

NOVA-BOVA Nordplus network

Psykonet 

Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineryhmät. 

Hausta kandidaatti- ja maisteriohjelmiin lisätietoa antaa amanuenssi Marina Cafaro, psyka.haku(at)uef.fi

Sivuaineopintoihin liittyvistä kysymyksistä lisätietoa antaa opintosihteeri Birgitta Puustinen

Sanord

Silva

Transfor-M

UArctic

UEF international networks and partnerships

UniPID – Finnish University Partnership for International Development 

UniPID on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto, joka koordinoi mm. virtuaaliopintokokonaisuutta.

Yerun