9449 LL Opas Opintojen suoritusaika

Opintojen suoritusaika
Korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suoritusajat, opiskeluoikeuden kesto sekä lisäajan myöntäminen tutkinnon suoritusaikaan säädetään Yliopistolaissa (40-43 §).
Jos opiskeluoikeutesi on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen, sen kesto on rajattu ja sitä koskevat seuraavat rajaussäännöt. Ennen 1.8.2005 myönnetyissä opiskeluoikeuksissa opintoaikaa ei ole rajattu.
Omien opinto-oikeuksien voimassaoloajat voi tarkistaa WebOodista kohdasta ‘Omat perustiedot’.
Lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta sen tavoiteaikaa pitemmässä ajassa (lääketieteen lisensiaatti 6 + 2 vuotta ja hammaslääketieteen lisensiaatti 5,5 + 2 vuotta).